"Dr Jan Pająk portfolio" and other free videos on reserach of Dr Jan Pajak available via YouTube
in English For English version click on this flag, German For German version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na tę flagę
Updated:
2019/1/5

The newest update: item #A3


Menu 1:

(Choice of language:)


(Organising:)

Homepage

Links

Menu 2

Menu 4

FAQ

Text [11] in PDF


(In English here:)

Dr Pajak portfolio

Totalizm

Concept of Dipolar Gravity

Moral laws

Karma

God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Prophecies

Nirvana

Immortality

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of Magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pająk portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

Videos with me

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5](Po polsku tutaj:)

Dr Pająk portfolio

Dr Pająk portfolio w PDF

Totalizm

Totalizm w PDF

Źródłowa replika tej strony

Pasożytnictwo

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Widea z moim udziałem

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pajak portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

(Here is the list of all web pages from this server, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking over there on "Menu 2".)Menu 3: (Alternative addresses of this web page:)

(On paid servers:)

energia.sl.pl

totalizm.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(On free hosting but with FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rarely updated)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of addresses of all totaliztic web sites that still worked at the date of the most recent update of this web page. At each of these addresses should be available all totaliztic web pages listed in "Menu 1" or "Menu 2", including also their different language versions (i.e. versions in languages: Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek or Russian.) Thus firstly select the address which you wish to open by dragging scroll bars in small window below, then click on this address to run it. When opens the web page which represents this address, then choose from its "Manu 1" or "Menu 2" the web page which interests you and click on it to view that page:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The above list can also be displayed from "Menu 1" by clicking Menu 4.)


Notice that until 17th of May 2016, at this home address http://pajak.org.nz (which now runs this web page, while via Menu 2 runs also all other web pages that I authorise) there used to be available a different web page named pajak_for_mp_2014.htm. It reported my experience gathered during standing as an "Independent" candidate for the New Zealand parliamentary election of 2014. Both language versions of that my 2014 election reporting web page (i.e. English and Polish versions) are still available, only now they are shifted to the background - you can view them by clicking on this (green) link. In the year 2015 were also developed two further equivalents of that web page relating to the NZ parliamentary elections of 2017 - see web pages pajak_re_2017.htm and pajak_for_mp_2017.htm. However, in August 2016 my attention was directed at verses in the Bible which forbid believers in God to assume an active role in any governing body - these verses, and also my reaction to getting them know, are described in the "Introduction" and in "part #J" from my web page named pajak_for_mp_2017.htm.

Introduction:
I sincerely invite the reader to watch at least one out of a whole series of videos available for free on the Internet and objectively reporting on my life's scientific achievements. The most important among these videos, which I especially recommend to view, is around 35-minute long free film on YouTube, entitled "Dr Jan Pajak portfolio". It is available in English, in Polish (po polsku) and also in German (auf Deutsch). If you use the browser "Google Chrome", then in case of problems with the above green links, the same film (and also the working links to it) is displayed by the web page djp.htm which lists all free YouTube videos on outcomes of my research, to the making of which I somehow contributed my personal output, and thus I know that they do NOT deviate from truth. Detailed description of the film "Dr Jan Pająk portfolio" is provided in item #B1, while links - in item #A1, from this web page.
       The film "Dr Jan Pająk portfolio" was produced by my friend to commemorate the occasion of my 70th birthday. It summarizes, reports, animates and illustrates most important scientific achievements of my life, namely my discoveries, inventions, theories, formal scientific proofs (including the formal scientific proof for the existence of God), subsequent professorships in 4 different universities of the world, etc. So together with descriptions from this web page, the film has the potential to positively influence the life of the viewer. Furthermore, since it informs about the existence of technical devices already proven in work, but ignored by official science and by decision makers, which (devices) have the potential to solve most dangerous problems of our present civilisation, the film may inspire someone to build these devices for the good of his/her own nation and the entire humanity. This web page was prepared mainly to provide links, internet addresses, and more detailed descriptions of this excellently-designed and produced HD and HQ film. Furthermore, it records for future generations the descriptions of every-day problems and realities faced by inventors and discoverers who altruistically try to introduce true progress to our civilisation.
       Although initially I intended that this web page is entirely devoted to the film with my scientific portfolio, as time progressed, I also started to describe and provide here links to all other films produced so-far with my active participation - which reported outcomes of my research (i.e. NOT just to the film "Dr Jan Pająk portfolio"), in this number including also films which were produced more recently, after the structure of this web page was already established and could NOT be changed. Thus, to NOT ruin the already exasting structure of this web page, to all the newest such films I am to provide links and descriptions in a single item #A3 below (these earlier films are described in items #A1, #A2, #A4 and #A5 of this web page - note that I would especially recommend having also a look at a 4-minute-long video with commentaries in German and English, entitled "How Big is the Magnokraft", described in item #A5 below on this web page, as it illustrates the future vehicles which soon are to arrive to our civilisation.) Of course, since all of these films are available free of charge in YouTube, finding them should be possible through YouTube. However, as it turns out in practice, YouTube search is inefficient and shows also a lot of "junk films", which are NOT authorised by me, but only make use of the qualities associated with my name. Thus, I recommend that the readers first look at videos described and linked on this web page (or in the web page named djp.htm), and only then consider whether they should look at anything else that is associated with my name.
       Unfortunately, independently from the abovee positive videos, which I approved and recommend, the Internet is also overflowing with negative products of various individuals, whom the Bible calls "goats" or "chaff" for reasons that I explained at the beginning of "part #A" from the web page named dipolar_gravity.htm. These "goats" or "chaff" try to pop out of their skins to disgust, sabotage, block, or even just ridicule every my scientific achievement. If anyone is curious as to how the products of their "minds" look like, then he/she can look at some their "fruits" with the help of (green) links that I quote in items from #B2 to #B2.3 of the web page named faq_pl.htm.Part #A: How to find in YouTube the films discussed here:

      

#A1. Links to the film "Dr Jan Pajak portfolio":

       As many as three language versions of the film are already available on www.youtube.com since 5 May 2016 at the following addresses (click on any (green) link to the address, and the film will run automatically):
www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 (the English version),
www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM (the Polish version - po polsku),
www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 (the German version - auf Deutsch).
At the same time detailed descriptions of the content of this film are available below in the devoted to them "part #B" of this web page, while short summaries of these descriptions are also provided in item #H1 from my web page named pajak_for_mp_2017.htm, item #J9 from the web page named totalizm.htm, item #K7 from the web page named prophecies.htm, and item #L5 from my autobiographical web page named pajak_jan_uk.htm. From this autobiographical web page pajak_jan_uk.htm readers can also learn descriptively further details about the course of my life and about my research, which are to extend and complement the information presented visually in film discussed here.
       Of course, the running and watching this excellent film does NOT require to remember nor to copy the above links, but just suffices that to the separate searching window which shows up in the top part of each youtube.com web page, or search engine google.com, one enters the title of this film, used as searching keywords - i.e. one enters the title "Dr Jan Pajak portfolio" (but typed without quotes).


Video #A1: Here is the starter for the video discussed here entitled "Dr Jan Pajak Portfolio". (Click on this starter if you wish to run that video.) Note, that independently from the above item #B1 of this web page, a comprehensive description of this video is also provided in several other my web pages, for example in item #J9 from the ending part of the web page named totalizm.htm.


#A1.1. The leaflet promoting the film Dr Jan Pajak portfolio:

       Developed already is a two-side leaflet of A4 format, which encourages to see the film discussed here. This leaflet is available in all three languages, in which is also available the film "Dr Jan Pajak portfolio". Below in "Fig. #A1" is shown the English version of this leaflet. In turn the Polish and the German language versions of this leaflet, the reader is able to see, or to download to his/her own computer, from "Fig. #B1" and "Fig. #B2" in "part #B" of this web page, or from repetitions of these figures provided under items #H2 and #H3 of my web page named pajak_for_mp_2017.htm. All these three leaflets are also displayed in the similar areas of the Polish and German versions of this web page.
Fig. #A1a
Fig. #A1b
Fig. #A2: Here are both sides of a leaflet that encourages viewing the YouTube film entitled "Dr Jan Pajak portfolio". This leaflet is available in a highly secure format "JPG" used for transferring photographs (i.e. which cannot be used by computer viruses), and the copying of it is NOT blocked. Therefore, the reader can easily download it to own computer. After such downloading the reader can also print it for own reading or for giving it to friends. Moreover, it can be attached to emails and posted to people whom the reader wants to convince to view the film discussed here. If the reader knows about an unused notice-board somewhere in the place of work, learning, meetings, in club, etc., that is cluttered with antique advertisements or with outdated notices, and the reader is able to print this leaflet and to post it in there, then it would be worth doing so to introduce a bit of life, truth and escape from the everyday triviality. The leaflet summarizes briefly the most important information provided in the discussed film, provides the link to the English language version of this film, and also explains how this film can be searched in YouTube using its title for "keywords". Since neither the leaflet, nor the film promoted by it, provide literature references which would describe in detail the ideas presented in the film discussed here, links to the English-language descriptions of these ideas the reader is to find in "part #B" of this web page, especially in items #B1 and #B2. (Click onto any page of this leaflet to see it enlarged or to save it on your computer's hard disk!)


#A1.2. My current problem - the New Zealand custom office makes impossible for me to distribute in NZ free paper copies of this leaflet:

       As a scientists who researches topics that may save our civilisation from the incoming self-inflicted destruction, I have special obligations toward New Zealand. After all, I live in New Zealand. Also New Zealand is specially prone to problems for which my inventions and discoveries provide effective solutions. For example, I worked out the design and operation of the Zhang Heng Seismograph, which telepathically senses impending earthquakes and long in advance provides remotely warnings of the incoming disaster. Thus, such a device would be very handy in New Zealand so frequently troubled by earthquakes - for examples see my web page quake.htm. All what is needed to have this extraordinary device, is just someone with the "golden hand" skills (in which skills New Zealanders supposedly are good), who with the assistance of my scientific knowledge and advice would make it again almost 2000 years after it was first build in China.
       My friend from Germany (the same who printed for me the gift of 9999 elections flyers for 2014 parliamentary elections), volunteered to print for me free paper copies of the leaflet shown above in item #A2. Unfortunately, when in 2014 the same friend posted to me the free gift of 9999 election flyers, I had a lot of problems with NZ custom officers who wanted that I hire a custom agent, and that I pay the import duty for this free gift - for details see (2014/6/19) in item #N3 and (2014/5/28) in item #M2 of my election-reporting web page named pajak_for_mp_2014.htm. So I asked my friend to wait with the printing until I check with the custom office for what number of printed leaflets I could avoid having similar problems with the above leaflet.
       On Thursday, 19th of May 2016, around 12:20, I entered the scary to me building of New Zealand customs offices in Wellington. For me it is a very scary place to go in there, as visitors already at the entrance are warned that this is the high security area, thus presumably numerous hidden TV cameras are watching and recording every move (i.e. probably they also recorded the entire my visit, and the discussion with the custom officer). I feel in there as if somewhere behind curtains armed guards are only waiting ready to pounce at, or shoot, a wrongly behaving client. I explained to the female custom officer the situation (i.e. that I am retired scientist and have no spare money to print this leaflet myself, but my friend from Germany would print it for me for free, and post to me as a gift, so that I could distribute it also for free to people around my area of living - hoping that the leaflet reaches hands of someone who has a potential to build my inventions in New Zealand). I gave her the printouts of both sides of the above leaflet together with the address of this web page, and asked her how many such leaflets my friend could print for me and post to me as a “printed matter” free gift, without the need for me to pay the import duty. After some time spend in a different room, presumably for checking the legal side of my case, she returned and replied that “none”, because my leaflet bears attributes of an "enterprise" (although I was clear that I am retired and I do NOT own any company that could in any way benefit from the distribution of this free leaflet), so I must pay the import duty for any number of them, and also if such a shipment of leaflets arrives to New Zealand, I would also need to hire a custom agent (about which agent I know since 2014 elections, that it would cost me enough much, to make the free printing of my leaflets overseas unaffordable, while the price of printing leaflets in NZ is so high that I also cannot afford it). The custom officer did NOT provide me with any advice as to how I could appeal for making for me an exception from these harsh custom "laws" that suffocate such a way of free promoting of progress in New Zealand. So sorry New Zealanders, but probably I will NOT be able to find a way that the offer of my friend to print this leaflet for free could be accepted, as it looks that during the shipment to New Zealand the leaflet would be stopped by customs - so that it could NOT be distributed for free around my area of living and, perhaps, reach someone with appropriate skills of "golden hands" who after learning about my devices could build them for the good of people and country of New Zealand. Thus, when e.g. a next earthquake strikes (as usually without a warning - since inertial seismographs which the humanity developed so far are triggered only during the earthquake, thus are NOT able to give a warning sufficiently long time in advance for an effective escape), and some of you are to be trapped under rubbles, then perhaps you should consider ringing to NZ custom officers and convince them to make room for exceptions in import duties for free leaflets and in the requirement of hiring a paid "agent" to push "printed matter" parcels through the border bureaucracy, so that such exceptions could help future generations in situations like the one that I tried to prevent!
       I believe that the distributing the above leaflet for free, in order to inform NZ potential builders of my devices about the inventions shown in the film and also about fact that these inventions do exist and their proper work was already proven in practice, is morally, patriotically and legally correct thing to do. Therefore, in ways that to my imperfect human knowledge are both, legal and morally correct, I will try to continue my efforts of overcoming obstacles that are appearing in that matter. In turn outcomes of my efforts I will thoroughly report in "Part #D" of this web page - so that followers of my philosophy may gain some educational benefits from my experiences (similarly as they may gain from my reports on other difficult cases that I tried to solve accordingly to principles of the philosophy of totalizm, and that I reported on totaliztic web pages - e.g. on the web page pajak_for_mp_2014.htm).


#A2. A link to the Polish video entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "Extinction of humanity in 2030s") which explains reasons for the approaching cleansing of Earth in years 2030s:

       On 6th of May 2018 in YouTube was made available for free viewing a 34-minutes long film with narration in Polish, entitled "Zagłada ludzkości 2030" which currently can be viewed from addresses https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8, or https://youtu.be/o06UvHgahr8.
       The scenario of that film was developed as a result of cooperation of between myself (i.e. De Eng. Jan Pająk) and the extremely talented graphically my friend Dominik Myrcik. Later Dominik implemented the filming part of making it. The work on that film continued uninterruptedly for over half a year. In my personal opinion this film is extremely well made and is based on results of my many years long research. In internet now is rather difficult to find a film of so high quality and calibre about this super-difficult for presenting (although extremely vital for everyone) subject of incoming extinction of 99.9% of present human population.
       The content of Polish film "Zagłada ludzkości 2030" is based on results of my research, which on 2017/11/25 were published on specially devoted to them my Polish web page named 2030.htm. (Notice, that item #N1 from that web page named 2030.htm, describes the film "Zagłada ludzkości 2030" much more thoroughly than this item - thus if the reader is familiar with the Polish language, then I recommend to have a look at it.) On that web page "2030.htm" interested readers can also find additional information, sources, quotations and links to facts, findings and matters discussed in that film.


#A3. Links to all most recent videos (starting from the year 2019) that report on results of my research:

       Every film (video) which has been developed to present the results of my research, about which I am convinced that its content properly addresses important truths, to the discovering of which I devoted my research, and which already is available free of charge on YouTube to all interested people, in the most easy way can be accessed and run from my web page named djp.htm. (In the name "djp.htm" the abbreviation "djp" stands for the first letters of my typical signature "Dr Jan Pajak" - then appears a dot and the abbreviated name of the computer language "htm" in which that web page was programmed.) Because the number of such films has recently started to exceed the number of previously unused numbers of items from this "part #A" of the web page, while the possible change of these item-numbers at the current stage would send astray the references from many other publications that refer viewers to films previously described here, each new film that became available since the beginning of 2019, I am now to report and to link in this item #A3. Here are these videos:
       1: Around 25-minute long documentary video entitled "Andrzej Domała - Abducted to the planet Nea" (currently available only in the Polish language version). Its creator is Mr. Artur Witek (i.e. a Polish born resident of London, UK - who via Skype prepared also several interviews with me linked below in item #A4). The narration in this video is done by my good friend and associate, Mr. Dominik Myrcik (also the creator of several excellent films about the results of my research - on this web page presented in items #A1, #A2 and #A5). In addition, about the late Andrzej Domała on the film also speaks his brother and sister. I am shown very briefly on this film, because the session through Skype in which I discussed the abduction of the late Andrzej Domała experienced some strange interference and was NOT suitable for publication. As my major contribution, at the end of the film was repeated the content of the email (dated on Friday, 2018/7/13) with my thanks for the courage to carry out the preparations of this film about the most evidential in the world abduction to a UFO, the hero of which, i.e. the Polish citizen, the late Andrzej Domała, has been so badly treated both by the Polish public opinion and by the majority of Polish UFO researchers, as well as by UFOnauts themselves. Also, a lot of illustrations and information shown in this film comes from treatise [3b] - which the late Andrzej Domała wrote together with me, and which free copies can be downloaded from my web page named tekst_3b.htm. The video about the late Andrzej Domała can also be started directly from the following address: https://youtu.be/R86lKRd3ADQ. It was uploaded onto YouTube on 2018/12/30. Of course, it is also made available and linked via my web page named djp.htm.


#A4. Links to my interviews (via Skype, in Polish) for the Polish Radio in London:

       On my 70th birthday, i.e. on 25th of May 2016, at 9:00 am of NEw Zealand time, I gave a long conversation-interview via "Skype" for the Polish Radio in London. This conversation-interview (in Polish) was later subdivided into two approximately 35 minutes long segments, then both, broadcasted, as well as uploaded onto YouTube. On Tuesday, 7 June 2016, also at 9:00 am NZ time, took place second conversation-interview, also through the Skype. Before uploading into YouTune it also was subdivided into parts maked by adding "/2" to their numbers. Subsequent conversations-interviews took place: third on Tuesday, 6 July 2016, fourth on Saturday, 8 October 2016, while fifth on 26 November 2016. Here are links and internet addresses of those segments that have already been uploaded onto www.youtube.com, and thus that interested readers can view (in Polish):

Conversation-interview 1 (on Wednesday, 25 May 2016):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (since 2016/6/03: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr. Janem Pająkiem cz. 1'),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (since 2016/6/10: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr Janem Pająkiem cz.2'),

Conversation-interview /2 (on Tuesday, 7 June 2016):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (since 2016/6/24: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz.1/2'),
www.youtube.com/watch?v=cWM1-F5HFr0 (since 2016/9/6: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz. 2/2').

Conversation-interview 3 (on Tuesday, 6 July 2016):
(Still in the processing)

Conversation-interview 4 (on Saturday, 8 October 2016):
www.youtube.com/watch?v=51pMoxHPpCk (since 2016/10/14: "Dr Jan Pająk - Telekineza"),

Conversation-interview 5 - in Polish but with English subtitles (on Saturday, 26 November 2016):
www.youtube.com/watch?v=MuxEu_kQPpY (since 2016/12/10, trailer in English: "Jan Pająk - Polish scientist, who changed the importance of modern science"),
www.youtube.com/watch?v=ALZJJp1uJao (since 2017/1/17 (with English subtitles: "Dr. Jan Pająk - Philosophy of Totalizm")

Have a lot of fun if you decide to watch these conversations-interviews.
       Notice that there is an interesting history linked to these interviews for the Polish Radio in London. However, because the interviews are in Polish, I am NOT presenting it on this web page. Those readers who know also the Polish language, can the history of that interview read from "part #E" of the Polish version of this web page.


#A5. Links to a 4-minute long YouTube video entitled "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?", which animates the appearance, size and dimensions of all 8 types of discoidal Magnocraft:

       To celebrate my 71st birthday, my friend Dominik Myrcik has prepared another 4-minute long free video available on YouTube.com and having the bilingual (German and English) title "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?". The video is a computer animation of the appearance, size and dimensions of all eight types of discoidal Magnocraft of my invention. Thus, in an animated (motion) manner this video compares appearances, sizes and dimensions of all eight types of discoidal Magnocraft, which through a similar computer-generation of their appearance, are illustrated, among others, on "Fig. #A2" to "Fig. #A5" (and also in further sections) of my other web page named magnocraft.htm. The video is distributed for free at the address www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c starting since 26th of April 2017.
       The video discussed here ("How big is the Magnocraft") does NOT contain a speaking commentary, but only images, music and sounds that simulate the whistle of air caused by the fast flights of Magnocrafts. Hence, it can easily be viewed and understood by people of virtually every nationality - no matter which language they know and use. In the "introduction" of it, is only provided a short warning written in German and English, the content of which states, quote: "Our civilisation is approaching a collapse. Men turning away from each other. Everything we do is against Nature, Morals and God. A painful breakdown is arriving, but also the advent of our civilisation into a new golden era of Magnocraft. The country, which will build the first Magnocraft in the world, will be the leader of renewed civilisation. An old Polish prophecy foretells that the new leader will be an Asian Dragon - most probably South Korea. Immoral oppressors and destroyers will be thrown on their knees by dint of the mighty military power and the breathtaking greatness of the Magnocraft." Thus, the warning from this introduction tries, among others, remind to us about the incoming disaster which I already explained in more detail in items from #H1 to #H3 of a separate web page named prophecies.htm, and which I hinted also in the caption under "Fig. #A2(K3-K4)" from the web page named magnocraft.htm while documented on two entire web pages named military_magnocraft.htm and wtc.htm.
       The warning very similar to the above was also issued (by source officially negated until today) on November 26, 1977, at 5:10 pm, to television viewers from the UK. The newscasts of the evening television broadcast had been interrupted that historic day (or more specifically, distorted for about 6 minutes), and instead of news, a formal warning was issued that until present days is strongly denied by authorities and ignored by science. The warning had the title "We have come to warn you about your race and your planet". This warning is currently available for everyone to view (for free) on YouTube.com, in English for example at the address youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg, while e.g. in Polish at the address youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM. In turn descriptions of this warning can be found in search engines with the help of English keywords Alien Warning Message Live on TV in UK, while e.g. in Polish with the keywords Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku. As the reader probably is to notice from the analysis of descriptions disclosed by the above links, the key to establishing the origin and authenticity of this warning, would be to determine the method, technique, and device by which this warning was imposed on the transmitted television news. As it turns out, no one has made such determining. On the other hand, the warning was "imposed onto" (NOT just "transmitted instead") of the continued during its broadcast transmission of the news - which fact is clearly demonstrated by the accidental "emerging" of segments of news through the sounds of that warning transmission. Some, including myself, believe that at the level of the earthly broadcasting technology of that time, such imposition of a warning by external earthly devices, which would suppress the continually broadcasted news, was simply impossible. Thus, the problem here is that so-far nobody has considered the possibility of technical use of the so-called "Telepathic Projectors" described, among others, in item #C4 from my web page named telepathy.htm. It was precisely such "Telepathic Projectors" that would be able to impose this warning on the terrestrial television broadcast suppressed under it - and this could be done even at interstellar distances. What is even more interesting, the features of the imposition of this warning are very similar to another broadcast of already proven authenticity, which also used such "Telepathic Projectors", and with the help of which (via the Italian Miss Beauty and film actress, Daniela Giordano) the humanity received a gift of the so-called "Telepathic Pyramid" described in detail in items #E1.1 and #E1 from the above web page named telepathy.htm. It would be interesting to know, whether this warning also comes from the same category of beings as the "Telepathic Pyramid" does? (Links to the above warning from UK life TV broadcast I also provided in caption under "Video #A0" from my web page named magnocraft.htm, and in (v) from item #H1 of my web page named prophecies.htm.)
       On my web page named ufo_proof.htm a formal scientific proof is presented, which documents that "UFOs are already built and operational Magnocraft". Thanks to this proof, people whose minds are able to accept the truth about UFOs (so stubbornly negated by present official science), the video discussed here NOT only allows to recognize which type of discoidal UFO someone has sighted or photographed, but also to determine the precise dimensions and size of that UFO.


Video #A5: Here is the starter for the video discussed here entitled "How big is the Magnocraft". Note, that independently from the above item #A5 of this web page, a comprehensive description of this video is also provided in caption under "Video #A0" from top part of the web page named magnocraft.htm.


#A6. Available in YouTube free videos which documented vital attributes of UFOs, thus confirming the truth and validity of my formal scientific proof that UFOs are already operational Magnocrafts:

Motto: "God which at the begining created the whole physical world and people, while now with an iron hand rules over the occurrence of absolutely everything that in this world is taking place, has no a slightest difficulty in preventing the success of these human actions that run against His plans. Therefore, no-one should fear that any of his/her actions carried out in accordance with the commandments and requirements of the Bible and aimed at the defense against immoral and harmful to truth and to progress attitudes and behaviors, may inadvertently prevent the implementation of God's plans. Thus, even if one knows that, for example, UFOnauts and other harmful to people supernatural beings are actually created and manifested by God, while in their actions they only complete God's commands, no one should be afraid to take and to follow agreeable with the Bible's commandments active defense against them and against the effects of their devastating actions, because our ability and the will to oppose harmful to people actions and lies is a component of the tough soldier-like training with the use of so-called principle of reversals, and the component of the simultaneous examination of the future suitability to the productive eternal life in the kingdom of God, to which continuously are subsjected even the most valued and loved by God people."

(The rest of this part #A (namely items #A6 to #A6.7) still awaits for being translated from Polish to English. Thus either do translate yourself the rest of it using e.g. the Google web pages translator, or visit this page again after some time.)

       W poprzednim punkcie #A5 tej strony, a także aż na całym szeregu innych moich stron internetowych (np. w punkcie #A5 strony o nazwie magnocraft_pl.htm), wyjaśniłem, że wkrótce po wynalezieniu mojego Magnokraftu, kilka programów w polskiej telewizji poświęconych opisom tego gwiazdolotu zainspirowało liczne osoby do zgłaszania się do mnie i do twierdzenia, iż już widzieli moje Magnokrafty w locie - tyle że owe już widziane przez nich statki te osoby nazywały "UFO". Podczas więc naukowego weryfikowania twierdzeń tych osób, w moje posiadanie wszedł ogromny materiał dowodowy wykazujący, iż wszelkie cechy Magnokraftu jakie ja wydedukowałem teoretycznie podczas swych prac rozwojowych nad wynalazkiem tego gwiazdolotu, faktycznie są już demonstrowane w rzeczywistym życiu przez tajemnicze gwiazdoloty zwane "UFO". To zaś spowodowało, iż szybko opracowałem, poczym opublikowałem już w 1981 roku, swój formalny dowód naukowy, wykazujący że UFO to już zbudowane Magnokrafty. (Dowód ten przeprowadziłem naukową metodą "porównywania atrybutów".) Z kolei dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu, moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. i głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku w toku wieloletnich badań i pomiarów terenowych byłem więc w stanie dokładnie podefiniować wszystkie cechy i możliwości UFO, a nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Ze swej praktyki inżynierskiej wiedząc zaś, że moje Magnokrafty muszą stać się kompatibilne z już istniejącymi UFO (z którymi w przyszłości moim Magnokraftom może przyjść albo walczyć, albo też kooperować), tak zaprojektowałem swoje Magnokrafty, aby w każdym wymiarze i szczególe ich cechy pokrywały się z cechami UFO. W rezultacie takiego zaprojektowania moich Magnokraftów wszystko co w swoich opracowaniach ja opisuję na temat Magnokraftów jest też ważne dla UFO, a także wszystko co naoczni świadkowie zaobserwują na UFO jest też ważne w odniesieniu do moich Magnokraftów.
       Niestety, na przekór pedantycznego dokumentowania każdego kroku swych badań, mój wynalazek Magnokraftu, a także moje inne wynalazki, odkrycia i wyniki badań, są ignorowane, zaprzeczane, obrzydzanie czytającym, sabotażowane, blokowane, itp. - po szczegóły i przykłady patrz np. początkowa część strony faq_pl.htm. Zarówno oficjalna nauka, jak i coraz więcej indywidualnych krytykantów upowszechnia też kłamliwą opinię, że jakoby "wszystkie obserwacje, zdjęcia i widea UFO, to albo fabrykacje, albo też iluzje, pomyłki interpretacyjne, błędy filmu, itp." Oczywiście, w dzisiejszych czasach, kiedy komputerowo daje się generować ilustracje i widea o jakości podobnej do ilustracji pokazanych na "Rys. #A5abc" czy do "Wideo #A1" powyżej, czyli o jakości często nawet lepszej niż jakość uzyskiwana podczas autentycznego fotografowania i filmowania, NIE daje się wykluczyć, że niektórzy z co bardziej niemoralnie motywowanych ludzi faktycznie fabrykują fałszywe obserwacje, zdjęcia i widea UFO. (Odnotuj, że poza rzadkimi swymi publikacjami poświęconymi ujawnianiu sytuacji, kiedy to autentyczne zdjęcia, widea, lub lądowiska UFO jacyś "naukowcy" kłamliwie okrzyknęli "fabrykacjami", ja NIE mam czasu ani NIE widzę potrzeby aby tropić czy nawet jedynie pokazywać produkty powypaczanych działań faktycznych fabrykantów - dlatego wszystko co ja publikuję, czy wybiorczo linkuję, zarówno na tej stronie, jak i na wszystkich innych swych opracowaniach, zawsze pracowicie sprawdzam pod względem tegoż zgodności z moją "Teorią Magnokraftu", zaś jeśli informuję czytelnika w tego podpisie, iż wywodzi się to z UFO, wówczas faktycznie daję tu swoją gwarancję, że jest to udokumentowaniem czegoś autentycznego, co faktycznie wywodzi się od UFO.) Niemniej niezależnie od istnienia fabrykacji, istnieje też rosnąca liczba rzetelnie dokonanych, autentycznych obserwacji, zdjęć i wideów Magnokrafto-podobnych UFO, jakie dla dobra i postępu ludzkości powinny być szczegółowo badane. Co nawet istotniejsze, prawda i naukowa ważność mojego formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" pozwala obecnie łatwo odróżniać "fabrykowane UFO" (które NIE wykazują zgodności z moją "Teorią Magnokraftu") od "autentycznych UFO" (których wszystkie cechy są zgodne z tym co stwierdza moja "Teoria Magnokraftu" - tj. teoria opublikowana m.in. w tomie 3 monografii [1/4]). Gdyby więc tzw. "UFOlodzy", zamiast wyszydzać i krytykować wyniki moich prac rozwojowych nad Magnokraftem oraz wyniki moich empirycznych badań nad zgodnością cech Magnokraftu z cechami autentycznych UFO, włożyli nieco pracy w dokładne poznanie tych wyników, wówczas bez trudu mogliby już odróżniać autentyczne obserwacje, zdjęcia i widea UFO, od głupich i niezgodnych w prawami świata fizycznego fabrykacji UFO generowanych przez najróżniejsze niemoralne i niezbyt rozgarnięte indywidua. Po zaś takim odróżnieniu, mogliby oni śmiało "zakasać rękawy", kupić sobie taśmy pomiarowe oraz wymagane mierniki i czujniki, poczym zacząć badać UFO rzeczowo, ilościowo i racjonalnie - tak jak przystało na dzisiejszy poziom naszej wiedzy. (Niestety, nadal jedyny wysiłek jaki typowi dzisiejsi tzw. "UFOlodzy" są gotowi i zdają się być zdolni włożyć w swe działania, ogranicza się głównie do "robienia pieniędzy" na sensacjach dotyczących UFO oraz do rozgłaszania swych spekulacji coraz bardziej nastawionych na zadziwianie gawiedzi.)
       Aby więc pomimo powyższych utrudnień zaistniałej obecnie sytuacji z ludzkością nadal kontynuować przemawianie do rozsądku tych coraz rzadszych obecnie osób, które posiadają umysł otwarty na prawdę i są gotowe rozpatrzyć materiał dowodowy jaki wszedł w moje posiadanie, ja NIE zaprzestałem swego wysoce pracochłonnego wyjaśniania i prezentowania materiału dowodowego na zgodność cech moich Magnokraftów i tajemniczych UFO, z jakim to materiałem dowodowym przypadkowo się stykam. Stąd w aż kilku swych publikacjach zaprezentowałem już omówienia obiektywnego materiału zdjęciowego dowodzącego prawdy mojego formalnego dowodu naukowego, że UFO to już zbudowane Magnokrafty - po przykłady takich zdjęć i po moje ich omówienia patrz strony internetowe explain_pl.htm, evidence_pl.htm, czy ufo_proof_pl.htm, a także patrz tom 14 z mojej monografii [1/5]. Ponieważ zaś w ostatnich czasach w internecie zaczęło się pojawiać coraz więcej klarownych wideów jakie udokumentowały dowodowo istotne cechy lub zachowania UFO, w dalszych podpunktach niniejszego punktu #A6 postanowiłem także systematycznie omawiać te z wideo powszechnie dostępnych w internecie i faktycznie dokumentujących autentyczne UFO, jakich prawdziwość i wartość dowodową ja już osobiście zweryfikowałem i o jakich na bazie swojej wiedzy mogę zagwarantować, że NIE są one fabrykacjami, przeinaczeniami, ani czymkolwiek innym niż autentyczne UFO - o bycie czym naukowcy i najróżniejsi krzykliwi krytykanci kłamliwie je oskarżają.
       Kiedy po wstępnym przygotowaniu niniejszych punktów #A6 do #A6.7, zacząłem testować podane tu linki do wideów UFO celowo NIE używając do tego testowania swego własnego komputera, ze zgrozą odkryłem, że jeśli widea te usiłuję ponownie przeglądać jako ktoś inni niż ja, jednak posługując się linkami z niniejszej strony, wówczas ktoś umiejętnie sabotażuje to przeglądanie (typowo zamrażając widea za pomocą celowo i złośliwie powprowadzanych w nich ogłoszeń reklamowych, zanim widea te pokażą autentyczne UFO z tych filmów jakie poniżej opisuję). Najwyraźniej ktoś o bardzo "długich rękach" stara się przeszkodzić ludziom w poznawaniu wiedzy, którą ja upowszechniam, m.in. poprzez sabotażowanie poznania prawdy wynikającej z oglądnięcia wideów jakie tutaj linkuję i równoczesnego poznania poprawnych wyjaśnień jakie tu przytoczyłem (o owym systematycznym sabotażowaniu wiedzy jaką upowszechniam ja wiem już od dawna - to jego omijaniu mają wszakże służyć m.in. rady i wskazówki z początku mojej strony o nazwie faq_pl.htm). Dlatego gdyby i czytelnik doświadczył podobnego sabotażowania, wówczas rekomenduję mu aby zgodnie z "motto" tego punktu #A6 włożył wysiłek w znalezienie sposobu ominięcia przeszkód jakie będą przed nim piętrzone aby mu przeszkodziły w oglądnięciu wyszczególnionych tu wideów - wszakże zgodnie z prawem "autostrady przez morze" Bóg zawsze formuje dobrze ukryty sposób omijania wszelkich napotkanych przeszkód. (Np. radzę mu spróbować znaleźć i przeglądnąć te widea NIE linkując się do nich z mojej strony, a poszukując je np. poprzez wyszukiwarkę lub bezpośrednio w YouTube - w czym staram się pomagać podając poniżej też "słowa kluczowe" jakie pozwolą czytelnikowi odnaleźć te widea niezależnie od moich linków, albo spróbować je przeglądnąć z innego komputera niż własny i też bez użycia pośrednictwa moich stron, które ów ktoś z "długimi rękami" najwyraźniej uważnie obserwuje i sabotażuje.)
       Oto więc linki, opisy i dodatkowe pomoce umożliwiające obchodzenie sabotażowania naokoło, do owych ogromnie istotnych dla rozwoju i przyszłości naszej cywilizacji wideo, których autentyczność jest potwierdzona moją "Teorią Magnokraftu", a stąd które dostarczają sprawdzalnego przez każdego dowodu, iż Magnocrafty mojego wynalazku mogą być zbudowane, ponieważ ich już latające wersje są widywane i dokumentowane w praktycznie każdym zakątku naszej planety, a stąd że nawet małe dzisiejsze państwa, takie jak przykładowo Korea, po włożeniu wymaganej pracy i motywacji mogą odnieść sukces w ich zbudowaniu, zaś po owym sukcesie mogą zagospodarować dla podniesienia swego dobrobytu NIE tylko całą naszą planetę, ale nawet całą naszą galaktykę.


#A6.1. Około 14-minutowe wideo z YouTube o tytule "REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England", które dokumentuje, iż kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów moich dyskoidalnych Magnokraftów doskonale odzwierciedlają kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów nieziemskich dyskoidalnych UFO - w tym ich zdolność do wykładania w zbożu kompleksowych "kręgów zbożowych":

       Budowa i działanie moich Magnokraftów są publikowane nieustannie począwszy od 1980 roku. Począwszy od 1981 roku nieustannie publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, stwierdzający że UFO to już zbudowane Magnokrafty. Natomiast począwszy od około 1985 roku nieustannie publikowane są też dobrze udokumentowane zasadami działania moich Magnokraftów oraz zdjęciami "lądowisk UFO" moje wyjaśnienia, że tzw. "kręgi zbożowe" (po angielsku zwane "crop circles" albo "pictograms") to "lądowiska UFO" przypadkowo lub celowo ułożone z roślin powykładanych i przygniecionych do ziemi przez obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO, oraz że zasady działania i cechy moich Magnokraftów wskazują dobrze już udokumentowane wyjaśnienie dla sposobu formowania wszystkich autentycznych "kręgów zbożowych" (tj. tych kręgów, jakie faktycznie zaistniały na Ziemi a NIE zostały sfabrykowane przez ludzi, jako że ludzie też czasami fałszują te kręgi), a ponadto dostępny jest już masywny materiał dowodowy dowodzący bezspornie iż "kręgi zbożowe" faktycznie są sekretnie formowane przez niewidzialne dla ludzkich oczu obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO. W 1990 roku swoje opisy i dowody, iż to właśnie Magnokrafto-podobne UFO formują "kręgi zbożowe", wysłałem nawet do angielskiego czasopisma "Sunday Mirror", legalnie upominając się od niego o ową nagrodę w wysokości 10000 funtów, jaką czasopismo to ufundowało dla tego, kto naukowo wyjaśni pochodzenie "kręgów zbożowych" (niestety, wypłacenia tej nagrody owo czasopismo bezdyskusyjnie mi odmówiło) - tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm i w punkcie #F2 z innej mojej strony o nazwie artefact_pl.htm. Powyższe informacje, jakie są dobrze udokumentowane w moich opracowaniach, przypominam tutaj aby uświadomić, iż poprawna wiedza czym dokładnie są kręgi zbożowe i jak są one formowane, w dniu publikowania niniejszego punktu w maju 2017 roku była już dostępna naszej cywilizacji przez ponad 30 lat, czyli przez nieproporcjonalnie więcej czasu niż jest potrzebne aby wiedza ta dotarła do każdego zainteresowanego. Jedynym więc powodem, dla którego wiedza ta NIE jest jeszcze powszechnie znana ani uznana, są owe ludzkie zwyrodnienia i przywary z jakimi Biblia stara się walczyć już przez ponad 2000 lat, tj. żądza władzy, chciwość, korupcja, egoizm, zazdrość, arogancja, itp. Wszakże na przekór aż tak długiej dostępności owej wiedzy, oraz na przekór jej doskonałego udokumentowania w moich publikacjach, ludzcy naukowcy, politycy, decydenci, tzw. "UFOlodzy", oraz praktycznie całe dzisiejsze narody i społeczeństwa uparcie i celowo ją ignorują, odrzucają, oraz blokują jej upowszechnianie. Doszło już do tego, że dysponenci UFO zaczynają zabawiać się kosztem dzisiejszej ludzkości wyrysowując na polach coraz dowcipniejsze "kręgi zbożowe" - w rodzaju tych, przykłady jakich są typowo pokazywane przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe. Oczywiście ubaw z głupoty i uporu dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków, "UFOlogów" i narodów NIE tylko mają obecni dysponenci UFO, ale także z pewnością będą mieli, oraz będą używali jako kolejny przykład ludzkiej głupoty i ślepoty, przyszli użytkownicy moich Magnokraftów, opowiadając zapewne sobie na ten temat dowcipy podobne do tego co dzisiaj dowcipkujemy na temat zwolenników "płaskiej ziemi" oraz światopoglądu średniowiecznych tępicieli czarownic. Jaka szkoda, że dzisiejsza ludzkość postępuje aż tak nierozważnie i nielogicznie, bowiem "kręgi zbożowe" są istną kopalnią wiedzy o już działających gwiazdolotach Magnokrafto-podobnych (tj. o UFO), jakiej rzeczowe badania ilościowe pozwoliłyby nam szybciej zbudować moje Magnokrafty oraz tak wszystkim nam potrzebne moje Wehikuły Czasu (otwierające dla ludzi fizykalny dostęp do tzw. "uwięzionej nieśmiertelności"). Aby udokumentować tu przydatność i potwierdzającą poprawność Magnokraftu naturę wiedzy wynikającej z "kręgów zbożowych", poniżej wyjaśnię przykład jak kręgi te dokumentują prawdę wyników moich badań rozwojowych m.in. nad kształtami, wymiarami i nad generalną konstrukcją moich Magnokraftów.
       W trakcie swych prac nad opisaniem wideo Dominika Myrcik z poprzedniego punktu #A5, natknąłem się w YouTube na jeszcze inne ogromnie ciekawe darmowe wideo o długości 13 minut i 50 sekund, naprawdę warte przeglądnięcia. Wideo to jest dostępne w YouTube począwszy od 2013/1/18, jednak ja natknąłem się na nie dopiero wieczorem w dniu 4 maja 2017 roku. Doskonale ono dokumentuje NIE tylko jak wiernie kształty i wymiary Magnokraftów oddają rzeczywiste kształty i wymiary UFO, ale także dokumentuje jak doskonale zgodne są opisane w moich publikacjach zasady działania, cechy i możliwości Magnokraftów, z zasadami działania, cechami i możliwościami UFO. Tamto ilustratywne wideo można sobie oglądnąć w YouTube np. pod internetowym adresem www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ, zaś w wyszukiwarkach i w YouTube dane i inne widea o nim ujawniają słowa kluczowe: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England (dla Google), oraz REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England (dla YouTube). Wykonane ono zostało nocą w dniu 2010/7/27 zapewne przez entuzjastyczną i równie jak ja upierającą się przy prawdzie turystkę lub emigrantkę (sądząc po jej akcencie - prawdopodobnie przybyłą do Anglii gdzieś z Azji, np. z Malezji albo z Hong Kong) - jak też z komentarza na owym wideo można usłyszeć, filmującą ten bezcenny dla ludzkości materiał dowodowy wbrew protestom i zniechęcającym uwagom jej męża, czy męskiego partnera. Ta sama osóbka, jak tylko się rozwidniło, udała się też na sfilmowane wcześniej nocą pole zbożowe, aby sprawdzić wygląd "kręgu zbożowego", jakiego formowanie nocą tak pedantycznie udokumentowała. Jest też możliwe, iż na dodatek to ona wynajęła potem helikopter, aby pokazać jak w widoku "z lotu ptaka" ów "krąg zbożowy" wygląda - aczkolwiek w YouTube istnieje też inne ok. 3-minutowe wideo dostępne pod adresem www.youtube.com/watch?v=svcvlF4M_bM, które zdaje się implikować, że sfilmowania tego kręgu zbożowego "z lotu ptaka" dokonali już inni badacze lub dziennikarze, zaś potem ich film został tylko włączony do wideo tu opisywanego.
       Udokumentowany na tym nocnym wideo "krąg zbożowy" został inteligentnie, pracowicie, planowo, oraz stopniowo w aż kilku fazach (tj. wcale NIE przypadkowo ani natychmiastowo) wyłożony w zbożu przez całą eskadrę UFO typów od K3 do K7 - tj. gwiazdolotów jakich wygląd jest pokazany m.in. na "Rys. #A2" do "Rys. #A4" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm, zaś na niniejszej stronie częściowo powtórzony powyżej na "Rys. #A5abc", a także zilustrowany w ruchu na wideo omawianym w poprzednim punkcie #A5 tej strony. Wszystkie UFO tej eskadry były sprzężone ze sobą w wielopoziomowy i wielowymiarowy tzw. "latający kluster", jakiego jeden z najprostrzych przykładów pokazany został i wyjaśniony m.in. w części (f/#6) z "Rys. #H2f (dół-prawy)" mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm i np. na "Rys. #D8e (prawy)" z innej mojej strony o nazwie explain_pl.htm, zaś na niniejszej stronie - poniżej na "Rys. #A6.1b(dół)". Cała zaś ta eskadra zawierała aż 24 gwiazdoloty (UFO) typu K3 (tj. po jednym UFO typu K3 podpiętym pod każdy pędnik boczny najwyżej zawisającego UFO typu K7), 12 UFO typu K4, 7 UFO typu K5, 1 UFO typu K6, oraz 1 UFO typu K7 - obwody magnetyczne wszystkich zaś tych UFO były wzajemnie posprzęgane oraz odpowiednio poodpychane, formując ów wielopoziomowy przestrzenny tzw. "latający kluster" o obwodach magnetycznych podobnych do obwodów opisanych i zilustrowanych przy okazji wyjaśnień jak takie kręgi zbożowe są formowane (np. owych wyjaśnień z punktu #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm czy z punktu #F2 innej mojej strony o nazwie artefact_pl.htm). Z uwagi jednak na złożoność opisywanego tu kręgu zbożowego, oraz na jego kompleksowe zaprojektowanie wymagające wielofazowego i stopniowego wykładania go w zbożu, wyłożenia zboża dokonywała tylko najniższa warstwa UFO z tego klustera, tj. UFO typów K3, K4 i K5 - jakich obwody magnetyczne wirowały, aczkolwiek ich wirowanie w UFO typów K3 i K4 było na tyle powolne iż NIE powodowało ono zjonizowania powietrza. Tylko więc owe 7 UFO typu K5 miało swe obwody magnetyczne wirujące na tyle intensywnie, iż powodowały one zjonizowanie powietrza i uformowanie jarzącego się tzw. "jonowego obrazu wiru magnetycznego" jaki dla owych UFO typu K5 udokumentowało dyskutowane tu wideo, zaś jakiego statyczny wygląd pokazałem na analizowanej przez siebie naukowo pojedyńczej klatce z "Fot. #A6.1a(góra)". Na omawianym tu wideo, to właśnie te jarzące się wehikuły UFO typu K5 są więc owymi jedynie widocznymi w ciemności parami UFO posprzęganymi ze sobą w tzw. "konfiguracje niezespolone" oraz otoczonymi "jonowymi obrazami wiru magnetycznego" (jaki to jonowy obraz wiru, dla UFO typu K4 pokazałem na "Rys. #C7a (góra)" ze swej strony ufo_proof_pl.htm, oraz na "Rys. P20" z tomu 14 mojej monografii [1/5]). Na następnym poziomie ponad tymi UFO wykładającymi zboże, wisiało jedno UFO typu K6, sprzężone "konfiguracją niezespoloną" z dwa razy większym od niego UFO typu K7. Te dwa pojedyńcze UFO typów K6 i K7 też wcale NIE jarzą się na wideo, ponieważ ich pole magnetyczne NIE wirowało, a stąd i NIE jonizowało ono powietrza, a jedynie odpowiednio precyzyjnie ustawiało i odchylało obwody magnetycznie owych mniejszych UFO, których obwody magnetyczne wykładały zboże. Niemniej ciągle owe największe UFO daje się niewyraźnie dostrzec na omawianym tu wideo, gdzie widać je jako rodzaj długiej, ciemnej jakby chmury (pokazanej poniżej na "Fot. #A6.1a(dół)") zawisającej ponad owymi "kompleksami niezespolonymi" - tj. ponad tymi UFO, które pracowicie (jeden po drugim") formowały omawiany tu "krąg zbożowy". (Być może nawet, że aby "zamaskować" swoją obecność, owe UFO typów K6 i K7 celowo otoczyły się parą wodną, nadając sobie wygląd nieregularnej chmury jakiej formowanie i cechy opisuję na swej stronie o nazwie cloud_ufo_pl.htm.) Obecność ponad polem owych dużych UFO typu K6 i K7 dodatkowo potwierdzają też "jonowe obrazy wiru magnetycznego" owych jarzących się UFO typu K5 (a stąd jedynych UFO wyraźnie uchwyconych na tym wideo), ponieważ silne pole magnetyczne owych dużych UFO sprężało jonowe obrazy wiru w UFO typu K5 i dociskało wirujące jony powietrza tuż do powierzchni owych jarzących się UFO, zaś tzw. "soczewka magnetyczna" formowana przez te duże UFO zmieniała współczynnik "K" owych UFO typu K5 - powodując iż jedynym dowodem, że faktycznie na wideo jarzyły się jedynie UFO typu K5, są wymiary wyłożeń zboża w uformowanym przez nie "kręgu zbożowym". To dzięki odgórnemu działaniu owych dwóch dużych UFO, "jonowe obrazy wiru magnetycznego" owych jarzących się UFO typu K5 przyjmują na wideo niemal dokładnie ten sam kształt jaki ma powierzchnia tychże UFO. Owe małe jarzące się wehikuły UFO typu K5 były posprzęgane ze sobą w pary zwane "kompleksy niezespolone" - jakich przykład pokazałem na "Rys. #H2c (góra-prawy)" z w/w strony magnocraft_pl.htm, zaś poniżej go powtórzyłem na "Rys. #A6.1a(środek)". Ponieważ jednak wiry magnetyczne tych UFO typu K5 jonizowały powietrze, wyglądały one niemal jak jarzące się "kompleksy kuliste" UFO typu K5 - tj. niemal jak kompleksy których zasadę formowania ilustrują "Rys. #A2c(2xK4) - dół" i "Rys. #H1" z wyżej wymienionej strony magnocraft_pl.htm.
       Aby sprawdzić i potwierdzić sobie prawdę i wartość dowodową opisów jakie tu przytaczam, wystarczy dla opisywanego tu "kręgu zbożowego" z Anglii ustalić, czy: wymiar (jaki ja jedynie oszacowałem na bazie swej znajomości budowy i działania Magnokraftów, bowiem dla opisywanego tu "kręgu zbożowego" na zapis wartości tego wymiaru narazie się NIE natknąłem) owej największej średnicy "d", na której ułożone są środki wyłożeń zboża od owych 24 UFO typu K3 podwieszonych pod pędnikami bocznymi UFO typu K7, w przybliżeniu pokrywa się ze średnicą "d=49.65 metra" okręgu "d" na jakim rozmieszczone są środki pędników Magnokraftu typu K7, tj. średnicą od dawna publikowaną w "Tablicy G1" z tomu 3 mojej monografii [1/5]. Powodem przybliżoności (a NIE absolutnej identyczności) owych średnic "d" w omawianym tu kręgu zbożowym oraz w Magnokrafcie jest, że poszczególne wehikuły UFO wykonujące ów krąg zbożowy były połączone ze sobą jedynie obwodami magnetycznymi - zaś takie obwody z natury są pozakrzywiane i poodchylane przez inne pobliskie UFO, a stąd niezbyt precyzyjnie odzwierciedlają one w wyłożonej przez siebie roślinności wymiary UFO jakie formują te obwody.


Video #A6.1: Oto starter nocnego wideo, na którym jakaś (sądząc z akcentu prawdopodobnie azjatycka) entuzjastka przyłapała eskadrę wehikułów UFO typów od K3 do K7, które w ramach "żartowania" sobie z ignorancji dzisiejszych ziemskich naukowców, polityków, decydentów i badaczy UFO, pracowicie wykonywały w zbożu z Wiltshire, Anglia malowniczy tzw. "krąg zbożowy" - generalną zasadę formowania jakiego opisałem i zilustrowałem w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie eco_cars_pl.htm i w punkcie #F2 innej swej strony o nazwie artefact_pl.htm, zaś wygląd z pokładu helikoptera jakiego to kręgu zbożowego pokazała ona na samym końcu tego niemal 14-minutowego wideo. Co nawet jeszcze ciekawsze, kiedy pod koniec tego wideo raportuje ona swoją poranną inspekcję "kręgu zbożowego" wykonanego podczas zakończonej właśnie nocy, nieświadomie przyłapała na nim (i sfilmowała) grupę ludzko wyglądających (chociaż nieludzko zachowujących się) UFOnautów, którzy też owego wczesnego ranka zdecydowali się na ziemi sprawdzić produkt swego malowniczego działania z poprzednej nocy. Mi zachowanie i wygląd owych UFOnautów z tego wideo przypominał doświadczenie z tzw. "Man i Black" (MIB) jakie ja sam przeżyłem z grupą innych ludzko wyglądających (chociaż też nieludzko zachowujących się) UFOnautów - a jakie to doświadczenie raportuję w podpisie pod "Fot. #G1c" ze swej strony o nazwie sw_andrzej_bobola.htm.

Fot. #A6.1a(góra) 
Fot. #A6.1a(środek) 
Fot. #A6.1a(dół)

Fot. #A6.1a: Oto m.in. stacjonarne obrazy, jakie w celu dokonania ich naukowej analizy, zostały ekstraktowane z omawianego w punkcie #A6.1 powyżej wideo dokumentującego wykonywanie tzw. "kręgu zbożowego" przez całą eskadrę wehikułów UFO typów od #K3 do #K7. W celu oglądnięcia owego wideo, kliknij na następujący link wyszukiwania wideo w YouTube: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England, poczym uruchomij sobie klinknięciem tę wersję owego wideo jaką zechcesz przeglądnąć. Odnotuj z powyższych obrazów, że omawiane wideo posiada raczej niską rozdzielczość (tj. prawdopodobnie wykonane zostało telefonem komórkowym), stąd zarówno ono samo, jak i ekstraktowane z niego i naukowo analizowane tutaj stacjonarne obrazy, też wykazują raczej niską rozdzielczość. Jednak taka jest rzeczywistość badaczy UFO - że muszą oni dokonywać badań materiału dowodowego jaki został zgromadzony zupełnie przypadkowo, oraz że obiekty ich badań unikają współpracy z badaczami. (To dlatego dzisiejsi dobrze płatni zawodowi naukowcy NIE czują się kompetentni do dokonywania badań UFO i raczej wolą kłamliwie zaprzeczać iż UFO istnieją niż je badać - wszakże wygodnicko nawykli oni do sytuacji, kiedy to co badają jest pasywne i NIE broni się ani NIE unika ich instrumentów, kamer, czy eksperymentów.) Kliknij na wybraną ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.
       Fot. #A6.1a(góra): Statyczny obraz jednej z owych 7 konfiguracji UFO typu K5, które zostały udokumentowane na omawianym tu wideo kiedy uczestniczyły w wielofazowym wykładaniu w zbożu Anglii ogromnego i wysoce malowniczego "kręgu zbożowego", jakiego też analizowany przezemnie statyczny obraz pokazałem poniżej na "Fot. #A6.1b(góra)". To UFO faktycznie jest sprzęgniętą magnetycznie z dwóch indywidualnych gwiazdolotów typu K5 tzw. "konfiguracją niezespoloną", jakiej wygląd zilustrowalem powyżej w środkowym "Rys. #A6.1a(środek)" omawianego tu zestawienia ilustracji. Warto tu wyjaśnić, że UFO typu K5 mają następujące wymiary gabarytowe: średnica D=17.56 metrów, wysokość H=3.51 metrów. Są one napędzane jednym położonym centralnie pędnikiem głównym, oraz n=16 pędnikami bocznymi. Środki ich n=16 pędników bocznych są zamontowane w równych od siebie odległościach na obwodzie okręgu o średnicy d=12.41 metrów. Każdy z nich ma 5 członków załogi. Ich specjalizacją jest stwarzanie warunków życiowych i socjalnych dla podróżujących badaczy (tj. mieszkań, szpitali, miejsca spotkań i narad, itp.). Jednak jak każdy latający wehikuł, mogą one być (i są) używane też do wykonywania dowolnych innych zadań, np. do wykładania "kręgów zbożowych".
       Rys. #A6.1a(środek): Komputerowo wygenerowana ilustracja przygotowana przez mojego przyjaciela, a pokazująca tzw. "konfigurację niezespoloną", bezstykowo sprzęgniętą siłami magnetycznymi z dwóch dyskoidalnych gwiazdolotów typu K5 - np. z dwóch UFO typu K5. (Dla zilutrowania jej wielkości, w pobliżu pokazany jest też duży dwu-poziomowy dom, sylwetka człowieka i samochód osobowy.) W tej konfiguracji oba gwiazdoloty nawzajem wcale się NIE dotykają, zaś ich bezdotykowe powiązanie w jedną trwałą całość jest uzyskiwane dzięki wzajemnie odpychającemu ustawieniu obu ich pędników głównych, oraz wzajemnie przyciągającemu się przesterowaniu ich "n=16" par pędników bocznych poustawianych wylotami naprzeciwko siebie i połączonych ze sobą tzw. "czarnymi belkami" uformowanymi z łączących te wyloty n=16 kolumn potężnego pola magnetycznego pochłaniającego światło.
       Fot. #A6.1a(dół): Udokumentowany na omawianym wideo wygląd "konfiguracji niezespolonej" magnetycznie sprzęgniętej z dwóch UFO większej niż K5 wielkości, górne z których jest typu K7, dolne zaś typu K6. To pod pędnikami bocznymi obu owych UFO większych typów podwieszone zostały pozostałe UFO typów K3, K4 i K5 jakie użyte zostały do wielofazowego wyłożenia poszczególnych elementów składowych omawianego tu "kręgu zbożowego". Innymi słowy, sztywna struktura owych dwóch UFO większych typów, do której sztywno zostały magnetycznie podwieszone pozostałe UFO, pozwoliła wyłożyć poszczegółne elementy składowe owego kręgu zbożowego z aż tak doskonałą symetrią i precyzją wymiarową. Ponieważ na powyższej ilustracji owe dwa większe UFO wiszące pod czystym, bezchmurnym niebem wykazują chmuro-podobne, zamazane kształty, prawdopodobnie dla bezpieczeństwa i ukrycia się przed ludźmi podczas wykonywania opisywanego tu "kręgu zbożowego" ich załogi celowo otoczyły je parą wodną wyglądającą jak chmura - tak jak opisałem to i zilustrowałem na swej stronie cloud_ufo_pl.htm. Wszakże te dwa większe UFO same NIE dokonywały wykładania kręgu zbożowego, a jedynie utrzymywały w wymaganych pozycjach mniejsze UFO które wykładanie to realizowały.

Fot. #A6.1b(góra) 
Fot. #A6.1b(środek) 
Rys. #A6.1b(dół)

Fot. #A6.1b: Oto ilustracje "produktu działania" owych UFO, pokazywanych na omawianym tu wideo, jakie czytelnik może znaleźć w YouTube klikając na link: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England. Niestety, graficzna jakość dokumentacji tych "produktów" NIE jest najwyższej jakości - niemniej powinniśmy się cieszyć, że wogóle ludzkość zdołała dokumentację tę uzyskać dzięki korzystnemu dla nas zbiegowi przypadków, oraz dzięki uporowi i oddaniu prawdzie kobiety która ją sfilmowała. (Kliknij na wybraną ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)
       Fot. #A6.1b(góra): Utrwalony "z lotu ptaka" wygląd "kręgu zbożowego" na jakiego wykonywaniu zostały przyłapane UFO utrwalone na omawianym tu wideo.
       Fot. #A6.1b(środek): Dziwnie zachowujący się (choć ludzko wyglądający) UFOnauci dźwigający najróżniejszy sprzęt badawczy, jacy wczesnym rankiem zostali przyłapani jak inspektowali oni wykonany przez siebie kilka godzin wcześniej (tj. właśnie zakończonej nocy) opisywany tu "krąg zbożowy". Po zostaniu przyłapanymi, UFOnauci ci zwyczajnie szybko uciekli, zaś ich wlot do ukrytego za soczewką magnetyczną i zawisającego ponad polem UFO, został udokumentowany kierunkiem patrzenia nadal pozostałego siedzącym czwartego z tych UFOnautów.
       Rys. #A6.1b(dół): Mój własny rysunek starający się zilustrować po jednym z każdej klasy odrębnych tzw. "obwodów magnetycznych" (czyli silnie skoncentrowanych wiązek linii sił pola magnetycznego), jakie zawsze łączą wyloty każdego pędnika UFO z wylotami każdego innego pobliskiego pędnika UFO. Rysunek ten pokazuje jedynie najważniejsze z takich obowodów, jakie pojawiają się w przypadku magnetycznego sprzęgnięcia dwóch "kompleksów kulistych" UFO w najbardziej podstawowy tzw. "latający kluster". Tymczasem kluster jaki wyłożył omawiany tu "krąg zbożowy" był wiele razy bardziej złożony od klustera pokazanego na tym moim rysunku. Nic dziwnego, że ów złożony kluster zdołał uformować w zbożu aż tak skomplikowany, ilustracyjny i piękny "krąg zbożowy". Gdyby jakiś zespół dzisiejszych ludzkich naukowców zechciał zaprojektować i rozrysować poszczególne fazy formowania tego właśnie "kręgu zbożowego", zespół ten musiałby być aż tak duży jak dzisiejsza NASA, zaś zaprojektowanie i rozrysowanie każdej fazy wykonywania takiego kręgu zbożowego zajęłoby mu zapewne równą ilość pracy i czasu jak zaprojektowanie wysłania ludzi na Marsa. Owo więc porównanie pracochłonności ilustruje, jak bardziej iteligentni od ludzi są dysponenci UFO, oraz uzasadnia też dlaczego UFOnauci mogą "zabawiać" się kosztem ludzkich naukowców i "zwodzić" ich przez już ponad pół wieku, zaś ludzcy naukowcy nadal NIE mają zielonego pojęcia "co jest grane". Ponadto porównanie to ilustruje, ile pracy i zabiegów nadrzędna inteligencja dysponująca UFO jest gotowa włożyć w to aby przyszli mieszkańcy Ziemi mogli w konstruktywnie ich motywujący sposób zaśmiewać się z ignorancji, niekompetencji, próżności, egoizmu, prywaty i zachłanności dzisiejszych naukowców, polityków, decydentów, oraz społeczeństw, zaś dzięki owemu zaśmiewaniu się aby przyszli ludzie mogli zacząć wyciągać konstruktywne wnioski na temat czego oni sami powinni unikać w swoich własnych postawach, zachowaniach i postępowaniach. Szersze omówienie powyższego rysunku czytelnik znajdzie m.in. pod "Rys. G13" z tomu 3 mojej monografii [1/5], oraz w podpisie pod "Rys. #C6ab" z mojej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm. Z kolei jego komputerowa animacja została pokazana m.in. w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm.


#A6.2. Krótkie widea z Kelantan, Malezja, 2016 rok, jakie udokumentowały niezwykle rzadkie sprzężenie magnetyczne w jedną jakby trwałą latającą jednostkę dwóch odmiennych rodzajów UFO, tj. dyskoidalnego UFO typu K6 z Cztero-Pędnikowym UFO typu T6 - pomieszczenie załogi którego ma kształt jakby "torpedy":

       W dniu 2 września 2016 roku koło niewielkiej miejscowości Kuala Krai z Malezyjskiej prowincji "Kelantan", powtarzalnie pojawiało się UFO raczej dziwnych kształtów. UFO to zostało udokumentowane aż na szeregu wideów odmiennych autorów - najbardziej oficjalne z których, bowiem prezentujące wiadomość dziennika w rządowej telewizji Malezji, czytelnik może sobie oglądnąć pod adresem www.youtube.com/watch?v=VpkCAAeGa20, zaś w wyszukiwarkach i YouTube można je odnaleźć używając słów kluczowych Kelantan UFO Malaysia 2016 (dla YouTube), lub słów Kelantan UFO Malaysia 2016 (dla wyszukiwarek).
       Pod naukowem jednak względem, najbardziej wartościowe i informacyjne jest wykonane we dnie wideo pół-przeźroczystego UFO, dostępne m.in. pod adresem www.youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk, zaś w wyszukiwarce z YouTube można m.in. i je odnaleźć używając słów kluczowych Kota Kuala Krai UFO Berlegar Kelantan Malaysia 2016. Pokazuje ono bowiem owo UFO lecące obok budynku i po nasterowaniu jego powłoki na kompletną przeźroczystość. Stąd na tym wideo z tyłu niemal przeźroczystego dyskoidalnego UFO typu K6 wyrażnie widać kształt całego "torpeda" owego czteropędnikowego UFO typu T6 - jakie magnetycznie przylgnęło do podłogi dyskoidalnego UFO. Ponadto wideo to demenstruje, że przesterowana na przeźroczystość powłoka dyskoidalnego UFO jest całkowicie przeźroczysta tylko w tych obszarach, gdzie kąt patrzenia widza czy kamery jest bliski kątowi prostemu (tj. kątowi 90 stopni). Gdy jednak ów kąt patrzenia zaczyna się zmniejszać, przeźroczystość owej powłoki też się zmniejsza - co zresztą dobrze wiemy też z oglądania naszych przeźroczystych naczyń kuchennych. Gdy zaś kąt patrzenia zaczyna być niemal zerowy, wówczas owa przeźroczystość całkowicie zanika - to z tego powodu często obecnie filmowane są dyskoidalne UFO opisywane w punkcie #A6.4 poniżej, w których widać jedynie te fragmenty ich przesterowanej na przeźroczystość powłoki, które są ustawione do patrzącego lub do filmującego pod kątem bliskim zera. Ten fakt zależności poziomu przeźroczystości powłoki UFO od kąta jej ustawienia względem patrzącego powoduje, że na owym najbardziej informacyjnym wideo dokładnie widzimy wszystkie zakrzywienia tejże powłoki, jaki są charakterystyczne dla UFO typu K6. Ponadto na samym początku owego wysoce informacyjnego wideo, to UFO typu K6 przelatuje poza wielopiętrowym budynkiem o aż 10 kolumnach okien. Ponieważ typowo okna w nieprzeźroczystych budynkach starego typu są rozstawiane co około 3.5 metra, to oznacza, że sfilmowane UFO miało około 35 metrów średnicy, a więc było typu K6. (Poprzednie bowiem mniejsze UFO typu K5 ma o połowę mniejszą średnicę niż UFO K6 - NIE zdołałoby więc objąć swą średnicą szerokości całego takiego budynku, natomiast następne większe UFO typu K7 ma zupełnie odmienne kształty i zarysy powłoki od tych udokumentowanych na owym doskonałym wideo.)
       Dla całego szeregu odmiennych powodów, w tym m.in. z uwagi na nietypowość kształtu tamtego gwiazdolotu i jego odbieganie od tego co powszechnie uważa się za klasyczny kształt UFO, a także aby "długimi rękami" i krzykliwymi głosami obrzydzać ludziom poznawanie prawdy i gromadzenie poprawnej wiedzy o UFO, wielu krytykantów szybko jednak okrzyknęło te widea jako kolejne fabrykacje. Niemniej kiedy w maju 2017 roku, jeden z moich współpracowników podesłał mi linki do owych wideo, ja szybko odkryłem, że faktycznie widea te udokumentowały autentyczne UFO, a ściślej udokumentowały magnetycznie sprzężoną ze sobą swymi pędnikami konfigurację latającą złożoną z jednego dyskoidalnego UFO typu K6 lecącego w tzw. "pozycji wiszącej", tj. zwróconego swoją podłogą w górę, oraz z przylgniętego do tej podłogi jednego Cztero-Pędnikowego UFO typu T6 - w jakim pomieszczenie załogi miało kształt jakby "torpedy". (Czym dokładnie jest typ "T" owych 4-pędnikowych UFO i Magnokraftów - nazwany tak od słowa "Typ", oraz jak różni się on od ich typu "V" - nazwanego tak od podobieństwa kształtu litery "V" do skrzydeł "delta" z nowoczesnych samolotów, wyjaśniłem to dokładniej w punkcie #F2 swej strony o nazwie magnocraft_pl.htm.)
       Wszystkie zjawiska jakie demonstruje gwiazdolot (UFO) uchwycony na owych malezyjskich wideo, oraz wszystkie cechy tego gwiazdolotu jakie owe widea zarejestrowały, są zgodne ze stwierdzeniami mojej "Teorii Magnokraftu" - co czytelnik powinien móc zweryfikować po poznaniu np. treści tomu 3 mojej monografii [1/5]. Stąd dysponujemy już wiedzą i danymi jakie pozwalają mi tu z całą pewnością zagwarantować, że widea te utrwaliły autentyczne gwiazdoloty popularnie zwane "UFO". Istnieje też aż szereg przesłanek, wszystkie z których dokumentują, iż owe malezyjskie widea autentycznie udokumentowały właśnie dyskoidalne Magnokrafto-podobne UFO typu K6 (a stąd i także sprzężone z nim 4-Pędnikowe UFO typu T6). Najważniejszą z tych przesłanek są wymiary tego UFO. Wszakże Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma wymiary: maksymalna średnica D=35.11 metrów, zaś maksymalna wysokość H=5.85 metrów. Stąd średnica tego UFO może sobą objąć szerokość około 5 domków pokazanych powyżej na "Rys. #A5b(środek)". Osądzając zaś po liczbie ok. 10 okien, szerokość takich 5 domków jest właśnie odpowiednikiem szerokości owego jednego dużego budynku, ponad i poza którym owo UFO przelatuje, obejmując swą średnicą całą jego szerokość. (Niestety, dzisiejsi "UFOlodzy" widać są okropnie leniwi i niedbali - na przekór bowiem, iż wielu z nich "wymądrzało" się na temat tych wideo w internecie i obrzucało go przezwiskami "fake", według mojego rozeznania żaden z nich NIE pokusił się nawet aby pomierzyć szerokość owego budynku, poczym opublikować tą szerokość w internecie.) Inną przesłanką, że owo UFO było typu K6, jest liczba jego pędników bocznych. Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma bowiem n=20 takich pędników bocznych. W "bijącym trybie" lotu, w jakim owo UFO było sfilmowane, każdy z jego pędników formuje tzw. "obwód magnetyczny" jaki łączy go z pędnikiem głównym. W pewnym więc miejscu jednego z wideo, kiedy to UFO dokonuje "przekoziołkowania", część z tych obwodów magnetycznych zjonizowała powietrze i stąd ujawniła swoje istnienie na wideo. Aczkolwiek owe zjonizowania NIE ujawniają ile owych pędników było na całym obwodzie UFO, ujawniają one jednak, że w ćwiartce obwodu tego gwiazdolotu zawartych było 5 pędników bocznych - co potwierdza, że całe UFO miało n=20 pędników boczych, czyli że było ono typu K6. Istnieje też sporo innych przesłanek jakie także pośrednio dowodzą iż było to UFO typu K6. Przykładowo, na najwyraźniejszym z wideo wyraźnie widać wszystkie elementy zarysu powłoki obecne w UFO typu K6.
       Szersze wyjaśnienia jak wyglądają poszczególne typy dyskoidalnego UFO Magnokrafto-podobnego (w tym typ K6), a także co to takiego owe Cztero-Pędnikowe UFO oraz jakie są cechy jego typu "T6", przytoczyłem już na innej mojej stronie o nazwie magnocraft_pl.htm - szczególnie w jej punkcie #F2 oraz w podpisie pod jej "Rys. #F2". Dlatego to tam odsyłam czytelnika - jeśli zechce dowiedzieć się więcej na temat owego udokumentowanego licznymi wideo autentycznego UFO z Malezyjskiej prowincji Kelantan i 2016 roku.


#A6.3. Różnorodność kabin 4-pędnikowego UFO:

       Czteropędnikowe magnokrafty i UFO, omawiane szczegółowiej w punkcie #F2 i na "Rys. #F2" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm, w swej zasadzie działania są bardzo podobne do ludzkich czterokołowych pojazdów (np. do samochodów). Znaczy, podobnie jak samochody, które jeśli tylko mają 4 koła wówczas mogą bezpiecznie jeździć bez względu na to czy ich reszta ma kształt "torpedy" (jak stare samochody wyścigowe), kostki (jak dzisiejsze autobusy czy furgonetki), czy dowolny inny nawet najdziwniejszy kształt (jak dzisiejsze np. maszyny rolnicze), tak samo UFO czteropędnikowe poza owymi czterema pędnikami rozstawionymi względem siebie w precyzyjnie określonych odległościach i pozycjach, może mieć resztę swej konstrukcji o dowolnym innym kształcie jaki najlepiej służy funkcji dla której zostało ono zbudowane. (Np. dla przewożenia wydłużonych obiektów, takich jak dzisiejsze samoloty, najlepiej służy kształt "torpedy".)
       Faktycznie też istnieją już widea jakie udokumentowały czteropędnikowe UFO czasami nawet najdziwniejszych kształtów. Niestety, rzadko widea te zdołały uchwycić ich pędniki, a stąd wyraźnie ujawnić iż owe kształty są unoszone właśnie przez cztery pędniki. Na szczęście, ja znalazłem już wideo, sfilmowane w nocy, a stąd wyraźnie ujawniające istnienie owych 4 pędników w typie "T" tych gwiazdolotów. W owym ciekawie ukształtowanym UFO pomieszczenie załogi ma kształt jakby rury załamanej na kształt kwadratowego obramowania ludzkiego obrazka, środek jakiego to obramowania jest pusty. Owe zaś cztery pędniki, zamiast, jak typowo w tych UFO, być umieszczone po zewnętrznej stronie pomieszczenia załogi, faktycznie są umieszczone wewnątrz owej pustej przestrzeni i kwadratowego obramowania. To daje więc załodze możność łatwego obserwowania zewnętrznego świata, jakie NIE jest deformowane przez zmieniające optykę przestrzeni pole magnetyczne z pędników UFO. Ponadto pozwala też to załodze opuszczać ów wehikuł w locie, bez bycia wystawionym na działanie silnego pola magnetycznego z owych pędników. Tak zmyślnie ukształtowane UFO (jak wierzę z jego przeznaczenia, zapewne typu T8), udokumentowane zostało np. na długości od 8:03 do 9:50 minuty zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk, zaś w YouTube sporo wideów na jego temat ujawniają słowa kluczowe Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013, jednocześnie w wyszukiwarkach internetowych widea i dane o nim ujawniają słowa kluczowe Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013. (Dokładnie to samo 4-pędnikowe UFO, sfilmowane w marcu 2013 roku w San Francisco, USA, jest też pokazane np. na minutach od 6:47 do 8:28 zestawienia wideów o adresie youtube.com/watch?v=SvW2UExIk-E.)
       Żelaznym wymogiem jaki zmuszeni są przestrzegać konstruktorzy Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów czteropędnikowych jest, że w każdym typie ich 4 pędniki muszą być precyzyjnie rozstawione względem siebie w taki sposób, iż osie centralne tych pędników dokładnie pokrywają się z osiami pędników odpowiadającego temu typowi gwiazdolotu dyskoidalnego. Tylko bowiem takie rozstawienie ich 4 pędników pozwala aby gwiazdoloty czteropędnikowe mogły magnetycznie sprzęgać się stykowo na czas lotów międzygwiezdnych z odpowiadającymi im typami gwiazdolotów dyskoidalnych - tak jak demonstrują to widea z podpunktu #A6.2 tej strony. Z kolei spełnienie tego wymogu może być dokonywane aż na szereg sposobów. Jednym z nich jest budowanie gwiazdolotów 4-pędnikowich o kształcie trójkątnym typu "V" - tj. kształcie jaki jaki od 25 maja 2017 roku można było sobie oglądnąć np. na samym początku, tj. na minutach od 0:09 do 0:37, zestawienia wideów UFO o adresie youtube.com/watch?v=QaQT_CR7SdA. (To samo trójkątne UFO typu "V" było sfilmowane NIE tylko nad Wirginią w USA - patrz "UFO over Virginia USA October 2013" pokazane na wideo youtube.com/watch?v=18o3104BLmU, ale także i w Afganistanie w marcu 2014 roku - patrz wideo youtube.com/watch?v=FXiprz-hQic). W takich trójkątnych gwiazdolotach 4-pędnikowych (typu "V"), jeden duży pędnik (nazwijmy go "głównym") jest zamontowywany w centrum trójkąta, zaś pozostałe 3 pędniki o 3-razy mniejszym wydatku i wielkości (nazwijmy je "pędnikami bocznymi") są zamontowane na końcach 3 kątów trójkąta - tak jak to widać na wskazywanym tu wideo. Podczas więc magnetycznego sprzęgania z dyskoidalnymi gwiazdolotami typów "K", pędnik główny typu "V" sprzęga się z pędnikami głównymi dyskoidalnych gwiazdolotów "K", zaś owe 3 pędniki boczne typów "V" - z trzema pędnikami bocznymi typów "K". Ciekawostką uchwyconego na wskazywanym tu wideo trójkątnego gwiazdolotu 4-pędnikowego jest, że - jak widać to z kształtu obudowy tych 4 pędników (szczególnie zaś obudowy jego pędnika głównego), do swego napędu używa on bardziej zaawansowanych "konfiguracji krzyżowych" z komór oscylacyjnych drugiej generacji, o konstrukcji zilustrowanej w częściach "2s" i "2t" Rys. F11 z tomu 2 mojej monografii [1/5] - co praktycznie oznacza, że niezależnie od lotów magnetycznych, owo UFO 4-pędnikowe może też realizować natychmiastowe loty telekinetyczne (a stąd co oznacza także, że owo UFO prawdopodobnie przybyło na naszą planetę z jakiejś bardzo odległej galaktyki).
       Jeszcze bardziej edukujące jest wideo trójkątnego telekinetycznego UFO 4-pędnikowego typu "V" pokazywane na minutach od 1:40 do 2:45 zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo. Ilustruje ono bowiem NIE tylko magnetyczny lot telekinetycznego UFO tego rodzaju, ale nawet pokazuje przełączenie napędu tego UFO na natychmiastowy odlot telekinetyczny na międzygwiezdne odległości (związany z wygenerowaniem silnego impulsu telekinetycznego wydzielającego potężny błysk białego tzw. "jarzenia pochłaniania" przez jego pędnik główny).
       Całą kupę trójkątnych czteropędnikowych UFO pokazują też widea zestawione pod adresem youtube.com/watch?v=s6FgUukkdFc.

Fig. #A6.3

Fig. #A6.3: Oto komputerowo wygenerowana ilustracja porównująca wielkość pary 4-pędnikowych Magnokraftów typu "V7" z wielkością londyńskiej Westminster Abbey. Podobnie jak rysunek 4-pędnikowego Magnokraftu mniejszego typu "V4", pokazany jako "Rys. #F2b" pod opisami tych gwiazdolotów ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm - kliknij na niniejszy (zielony) link aby zobaczyć tamten gwiazdolot typu V4, także i powyższy rysunek został przygotowany przez mojego graficznie uzdolnionego przyjaciela Dominika Myrcik. Magnokrafty typu "V" będą budowane w trzech typach, tj. jako V4, V7 i V10, głównie jako telekinetyczne gwiazdoloty do odbywania natychmiastowych podróży międzygwiezdnych (o możliwościach i zasadach realizowania jakich to natychmiastowych podróży telekinetycznych oficjalna nauka ziemska nadal NIE ma zielonego pojęcia z powodu upartego i już ponad 30-letniego odrzucania mojej teorii wszystykiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji). Ponieważ mój formalny dowód naukowy, stwierdzający że "UFO to już zbudowane Magnokrafty", utrzymuje swoją ważność i w odniesieniu do gwiazdolotów powyżej pokazanego typu "V", potwierdzenie moim ich wynalezieniem technicznej możliwości budowania takich Magnokraftów typu "V" oznacza także, że nad Ziemią od dawna zapewne już operują także telekinetyczne UFO typów "V". Ku swojej satysfakcji, faktycznie w maju 2017 roku odkryłem wideo jakie dokumentowało telekinetyczny odlot do gwiazd UFO powyższego typu V7 (w maju i czerwcu 2017 roku wideo to można było sobie przeglądnąć np. pod adresem youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo).


#A6.4. Widea UFO, których skorupa nasterowana była na przeźroczystość, stąd udokumentowane są w nich tylko niektóre elementy powłoki (te które były ustawione do filmującego pod kątami bliskimi zera), zaś w których pozostałe elementy powłoki, ustawione pod innymi kątami patrzenia, znikły z pola widzenia:

       W poprzedno omawianym punkcie #A6.2, a także w punkcie #E2 i w podpisach pod "Rys. #A1" i "Rys. #A5b(K10) - środek" ze swej strony magnocraft_pl.htm, powoływałem się na stwierdzenie mojej "Teorii Magnokraftu", że gwiazdoloty latające w przestrzeni kosmicznej muszą mieć powłoki o sterowanym stopniu przeźroczystości i odbijania światła. (Tj. blisko słońc ich powłoki muszą odbijać jak lustra niemal całe padajace na nie światło, zaś w ciemnych obszarach kosmosu ich powłoki muszą być niemal całkowicie przeźroczyste.) Z domowych zaś obserwacji np. przeźroczystych naczyń kuchennych wiemy, że poziom przeźroczystości przedmiotów wykonanych z przeźroczystego materiału (np. ze szkła) zależy od kąta patrzenia lub filmowania. Stąd kompletnie przeźroczyście wyglądają jedynie obiekty na jakie patrzy się pod kątem niemal prostym (tj. 90 stopni), zaś pod im mniejszym kątem obiekty te są oglądane, tym są one mniej przeźroczyste (np. pod kątem bliskim zera zupełnie przestają wyglądać przeźroczyście). We wszystkich zaś Magnokrafto-podobnych gwiazdolotach, niemal cała ich powłoka często ustawia się wobec patrzącego pod kątami bliskimi bliskimi 90 stopni. Jedyne elementy tej powłoki, które typowo w niektórych miejscach są ustawione pod kątem bliskim zera, to przegrody oddzielające od siebie poszczególne pędniki boczne (widoczne m.in. na wykroju Magnokraftu z "Rys. #E1ab" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm), a także niektóre fragmenty ścianek obudów komór oscylacyjnych.
       Jeśli więc w świetle dziennym UFO zostanie sfilmowane w "trybie bijącym" kiedy jego powłoka przestawiona jest na kompletną przeźroczystość, wówczas na filmie lub wideo udokumentowane zostaną głównie owe przegrody pomiędzy poszczególnymi pędnikami bocznymi, a także niektóre niewielkie fragmenty jego komór oscylacyjnych. (Odnotuj, że po liczbie owych komór oscylacyjnych pooddzielanych od siebie tymi przegrodami daje się wówczas łatwo wyznaczyć typ sfilmowanego UFO - po szczegóły patrz punkt #E4 i podpis pod "Rys. #E4" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm.) Jak też się okazuje, takich wideów ukazujących jedynie owe przegrody istnieje obecnie najwięcej. Aby wskazać tutaj kilka ich przykładów, to obejmują one m.in.
       (A) Wideo UFO typu K8 pokazane pomiędzy minutami 20:42 a 23:05 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=880i7OsoweY.
       (B) Wideo przeźroczystego UFO typu K3 sfilmowane przy restauracji McCormic & Shmitz w mieście Troy, Michigan, dnia 25 March 2017 roku, a pokazane pomiędzy minutami 7:49 a 10:17 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=vYOOYVA6FIc.
       (C) Wideo UFO typu K4 pokazane pomiędzy 7:30 a 9:50 minutą pod adresem youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 (odnotuj, że widać na nim kuliste obudowy pędników bocznych tego UFO).
       (D) Wideo UFO sporego typu pokazane pomiędzy minutami 8:03 do 10:24 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=s2s4rfPXlGU.
       (E) Aż kilka wideów UFO pokazanych na szeregu odmiennych ujęć zestawienia filmów UFO o adresie youtube.com/watch?v=YqajYtfmkvE.


#A6.5. Widea dokumentujące działanie UFO w trzech trybach działania, tj. w trybach: (1) bijącym, (2) wiru magnetycznego, oraz (3) soczewki magnetycznej:

       Niektóre widea podpierające niniejszy punkt już zestawiłem w innych popunktach tego punktu #A6 - przykładowo patrz: (a) wideo (1) z punktu #A6.6 poniżej, ilustrującego w świetle dziennym aż dwa tryby pracy UFO równocześnie, tj. tryb bijący i tryb wiru magnetycznego; (b) wykonane nocą wideo z punktu #A6.1 powyżej, które pokazuje UFO w trybie wiru magnetycznego; (c) wykonane dniami widea z punktów #A6.2 i #A6.4 jakie ilustrują kilka przeźroczystych UFO działających w trybie bijącym.
       Dodatkowe widea, które też podpierałyby owe trzy tryby pracy UFO nadal wymagają pracochłonnego odszukania i zestawienia tutaj. Niestety, wykonanie tego działania narazie muszę odłożyć na później, bowiem w chwili obecnej pilnie muszę poświęcić swój czas wykonaniu odmiennego projektu.


#A6.6. Linki i opisy jeszcze innych wideo, które dokumentują co bardziej interesujące lub niezwykłe cechy i zdolności UFO, jednak które z powodu ich pokrewieństwa z tematami mającymi już odrębną autoryzowaną przezemnie stronę internetową, przeanalizowałem i opisałem szerzej na owej odmiennej stronie:

       W poprzednich podpunktach niniejszego punktu #A6 polinkowałem i opisałem autentyczne widea, które udokumentowały cechy lub możliwości UFO jakie NIE są pokrewne do tych opisywanych szczegółowo na dowolnej innej zadedykowanej im mojej stronie internetowej. Istnieją jednak też widea, jakie osobiście analizowałem i potwierdziłem jako autentyczne, a jakie pokazują cechy lub możliwości UFO już opisane na poświęconej im odrębnej mojej stronie. W niniejszym podpunkcie wskażę więc przykłady linków do najbardziej informacyjnych z takich wideo i filmów wraz z linkami do moich stron szczegółowo je opisujących. Oto owe przykłady:
       (1) jakby "kotłujące się" czarne belki UFO. Najlepszym przykładem takich właśnie wideo, jest to które pokazuje poruszające się i jakby "kotłujące" tzw. "czarne belki" jakie zawsze pojawiają się m.in. w "konfiguracjach semizespolonych" posprzęganych z dwóch UFO, z których chociaż jedno UFO działa w tzw. "trybie bijącym" (taka "konfiguracja semizespolona" pokazana jest na "Rys. #H2b(góra-środek)" z mojej strony magnocraft_pl.htm). W maju 2017 roku wideo to oglądałem (liczę, że czytelnik ciągle będzie mógł je sobie tam oglądnąć) m.in. na długościach od 0:15 do 2:40 minuty około 11 minutowego youtube.com/watch?v=ObnE3pylB3U, na długościach od 5:17 do 7:44 minuty około 11 minutowego youtube.com/watch?v=niIFNNpjSqI, oraz na długościach od 43:53 do 46:20 minuty około 57 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem youtube.com/watch?v=tInqmakSkzo. Z kolei szerszą analizę i opis tego wideo przytoczyłem w punkcie #E3 swej strony cloud_ufo_pl.htm. Dokładnie to samo ujęcie oddolne tego samego "kompleksu semizespolonego" UFO sfilmowanego w Alaska i tej samej sytuacji, dokumentują też minuty od 42:20 do 44:05 z około 58 minutowego zestawienia wideów UFO dostępnego pod adresem youtube.com/watch?v=QIBteGMPYB4, zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Sightings New Lost Video May 15 2017. Takie samo połączenie i tryb działania UFO, tyle że ujęty w mniej spektakularnym widoku z boku, zamiast w wysoce popisowym widoku od dołu, został udokumentowany na długościach od 4:45 do 6:40 minuty około 10 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8.
       (2) Pierścień jakby "czarnego dymu" formowany przez "czarne belki" pola magnetycznego generowanego przez pędniki boczne niewidzialnego UFO typu K8 zawisającego nieruchomo w pozycji wiszącej i w trybie "soczewki magnetycznej" ale z polem lekko wirującym - po szczegóły patrz opisy z punktu #E2 na mojej stronie cloud_ufo_pl.htm, a także oglądnij darmowe wideo dostępne np. pod adresem youtube.com/watch?v=BcS-uxuwh8A, jakiego inne kopie niż tu wskazywana można też odnaleźć w wyszukiwarkach używając słów kluczowych mysterious smoke ring in Kazakh sky.
       Powinienem tu też dodać, że opracowałem specjalną internetową stronę linkującą o nazwie skorowidz.htm, na której czytelnik znajdzie dalsze linki do tych części moich stron i publikacji, w których analizowałem, opisałem i linkowałem jakieś widea lub filmy UFO, a także szczegółowo powyjaśniałem inne co bardziej istotne tematy.


#A6.7. Widea UFO poszerzające i uzupełniające fotograficzny materiał dowodowy jaki oryginalnie utwierdził prawdę formalnego dowodu naukowego, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty", stąd jakie poszerzają pewność i oczywistość prawdy wyrażanej poszczególnymi punktami mojego dowodu:

       W punkcie #B2 swej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm, a także w podrozdziale P1 z tomu 14 mojej Monografii [1/5], wyjaśniłem metodę "porównywania atrybutów" z użyciem jakiej formalnie i naukowo udowodniłem, że UFO to już zbudowane moje Magnokrafty. Metoda ta jest bardzo prosta. Mianowicie, moja "Teoria Magnokraftu" wskazuje całą mnogość fotografowalnych zjawisk, jakie dadzą się łatwo zidentyfikować i odróżnić od innych przypadkowych manifestacji, tylko jeśli jakiś gwiazdolot jaki zjawiska te generuje do swego napędu używa zasady działania mojego Magnokraftu i ma dokładnie tą samą konstrukcję co mój Magnokraft. Z owej mnogości takich zjawisk, ja wybrałem 12 najbardziej spektakularnie i jednoznacznie dokumentowanych na zdjęciach gwiazdolotów. (Oczywiście, mój Magnokraft generuje znacznie więcej niż 12 takich fatografowalnych i jemu unikalnych zjawisk, jednak dla udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że "UFO to już zbudowany Magnokraft" wystarczy udokumentować tylko 12 z nich.) Potem dla każdego z owych 12 zjawisk zaprezentowałem obiektywne zdjęcia UFO jakie dowodzą, iż faktycznie każde z tych zjawisk jest też indukowane przez UFO. W sumie zaś, zdjęciowe udokumentowanie iż UFO generują owych 12 zjawisk indukowanych wyłącznie przez gwiazdoloty o konstrukcji i zasadzie działania mojego Magnokraftu, reprezentuje sobą formalne udowodnienie naukową metodą "porównywania atrybutów", że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Innymi słowy, ta metoda dowodzenia używa tej samej niezawodnej i sprawdzonej przez wieki nieustannego używania zasady, jakiej używają np. myśliwi do identyfikowania zwierzęcia jakiego ślady właśnie napotkali, lub jakiej używają detektywi do znajdowania przestępcy na podstawie śladów jakie pozostawił on w miejscu swej zbrodni.
       W czasach kiedy w 1981 roku formułowalem swój formalny dowód naukowy, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty", ludzie NIE posiadali obecnych telefonów komórkowych i małych wideo rekorderów. Ruchome filmy UFO były więc rzadkością. Dlatego swój dowód formalny oparłem wówczas na zdjęciach UFO, których już wtedy istniało wystarczająco dużo. Obecnie jednak istnieją już nagrania wideo dla wielu zjawisk i przypadków z pośród materiału dowodowego jaki wtedy użyłem w swoim dowodzie. Dlatego postanowiłem, że poniżej w niniejszym podpunkcie będę stopniowo wskazywał też widea i materiały filmowe dostępne w internecie, jakie dodatkowo pouzupełniają i poszerzą zdjęcia jakimi w swoim dowodzie z 1981 roku zilustrowałem owe 12 punktów formalnie dowodzących, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Aby zaś czytelnik łatwiej mógł ustalić, które widea jakie tu wskażę podpierają który punkt mojego formalnego dowodu, poniżej widea te zestawiłem w punktach, jakich numeracja jest zgodna z numeracją podrozdziałów rozdziału P2 zawierających prezentację owego dowodu w tomie 13 mojej monografii Monografii [1/5]. Oto owe widea:
       (P2.5) Wideo pokazujące nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, z pędnika głównego UFO. Wideo to (nagrane 22 January 2016, w Hambantota, Sri Lanka) udostępnione jest w YouTube od 9:45 do 10:05 minuty (najlepszy jego widok pokazano na długosci około 10:00 minuty) zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=9JN4k7apoVY, zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Hambantota Sri Lanka 2016. Dokumentuje ono nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji z pędnika głównego UFO. Na długości około 10:00 minut daje się nawet zobaczyć kostkę wewnętrznej komory z "kapsuły dwukomorowej" tego pędnika.
       (P2.11) Wideo pokazujące dwa odmienne kolory obu wylotów z pędnika głównego UFO. To wideo, nagrane w 2017 roku w Kaliforni, USA, pokazano pod adresem youtube.com/watch?v=uEzawwCf7t0, a także pokazano je na początku zestawienia wideów UFO o adresie youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk, tj. na długościach od 0:25 do 2:25 tego zestawienia. Można je też odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę z YouTube słowa kluczowe UFO lights caught over California in 2017. Uchwyciło ono widok z boku UFO lecącego w trybie bijącym, a ściślej, prawdopodobnie widok kompleksu kulistego dwóch UFO uchwyconego z boku przy pionowym ustawieniu podłóg tych UFO (w takim bowiem kompleksie równoczesnie widoczne są wyloty obu pędników głównych, jeden z których wylotów potrafi jednak zniknąć z widoku jeśli UFO nieco się obróci w pionie) - tj. widok kompleksu podobnego w swym sprzęgnięciu i swym ustawieniu do kompleksu pokazanego na "Rys. #A2b(2xK4) - środek" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm. Stąd oba wyloty pędnika głównego, świecące dwoma zasadniczymi kolorami, tj. żółto-pomarańczowym przy biegunie N i niebiesko-zielonym przy biegunie S, zostały utrwalone na tym wideo rozstawione poziomo obok siebie niemal na tej samej wysokości. Podobnie ujęte UFO, też świecące owymi kolorami, pokazane jest na 0:02 do 1:14 minuty widea youtube.com/watch?v=ogyxPnuflv8. Odnotuj, że widea te powtarzają udokumentowanie kolorów świecenia wylotów pędników UFO lecących w trybie bijącym jakie w tomie 14 mojej Monografii [1/5] udokumentowane są zdjęciami z "Rys. P24".
       Wideów poszerzających dokumentację pozostałych punktów mojego coraz bardziej przygniatająco udokumentowanego (a stąd coraz niepodważalniej obowiązującego wszystkich ludzi) formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" będę stopniowo poszukiwał i tu włączał kiedy tylko znajdę chwilkę wolnego czasu pomiędzy absorbującymi mnie innymi jeszcze istotniejszymi badaniami jakie równocześnie prowadzę.
       Smutną obserwacją jaka mi się rzuciła w oczy kiedy pod koniec maja 2017 roku przygotowywałem niniejszy punkt #A6 i wszystkie jego podpunkty, jest niemoralność intencji dla jakich większość wideów poświęconych UFO jest publikowana w internecie. Zamiast bowiem publikować te widea dla ujawniania prawdy i informowania ludzi o tym co naprawdę się dzieje, spora proporcja tych wideów jest publikowana wyłącznie w celach dochodowych. Jako zaś takich, upowszechnianie tych wideów UFO jest ograniczane nakładanymi na nie "copyrights", są one zaopatrywane w najróżniejsze zwiększające dochód wstawki reklamowe (które to reklamówki mogą zawierać w sobie ukryte algorytmy i kody jakie mi osobiście aż "jeżą włosy"), dla zwiększenia dochodu są one łączone w dłuższe sesje filmowe z oczywistymi fabrykacjami wideów UFO, a na dodatek zamiast być komentowane naukowo i wyjaśniająco, typowo są zaopatrywane w coraz bardziej odbiegające od prawdy i coraz "dziksze" spekulatywne komentarze nastawione tylko na zwiększanie liczby oglądających i płacących za ich subskrypcję. W rezultacie, zamiast upowszechniać prawdę oraz informować, owe widea o UFO szerzą coraz więcej kłamstw i konfuzji oraz coraz bardziej blokują dostęp ludzkości do prawdy. (Przykładowo, na bazie złych doświadczeń przeszłości ja unikam analizowania i komentowania ujęć UFO jakie są włączone razem z fabrykacjami UFO w obręb dłuższych copyrighted filmów.) Wielka więc szkoda, że Polacy są tacy pasywni i tak nastawieni na "bycie mądrymi dopiero po szkodzie". Wszakże tracą wyjątkową szansę uformowania jakiejś grupy "promotorów prawdy", która publikowałaby widea UFO bez nakładania na NIE ograniczających ich upowszechnianie copyrights, reklamówek i wymagań subskrypcji, za to do jakich dodawane byłyby rzetelne, zgodne z prawdą oraz oparte na badanich i na "Teorii Magnokraftu" wyjaśnienia informujące oglądających co faktycznie na wideach tych zostało udokumentowane.

Part #B: Descriptions of the portfolio film:

      

#B1. Publications that in greater detail discuss ideas presented visually in the film "Dr Jan Pajak portfolio":

       In order to NOT "torment" the viewers with unnecessary information, the film "Dr Jan Pajak portfolio" limits itself to the visual presentation in the shortest possible way the most important "ideas" that represent the most vital scientific achievements of my entire life. In turn the precise descriptions of these ideas are provided on my numerous web pages and scientific monographs. So in order to indicate to people viewing this film, where precisely they will find more detailed descriptions of the ideas from the film, I prepared this item. This item provides the (green) links to my web pages, by just clicking the mouse on which (links) the reader will be immediately transferred to the appropriate web pages where in items indicated here he/she will find the descriptions in which he/she is interested.
       In a series of sub-items which I am providing below, I am to describe the main "ideas" that make up the film discussed here, i.e. I am to describe my scientific discoveries, theories, inventions, formal proofs, etc. - which are illustrated and discussed in the film. For each of these ideas, I will cite here only the links to web pages and to my monographs, where the given idea is more accurately described.
       Many among ideas shown on the discussed film introduce the potential to solve almost all the problems crippling the human civilization of today. That is why already in the next items #B2 and #B3 I am to explain for my inventions and for other important among my ideas, these their aspects which in their descriptions are the most vital, and thus to which during their deeper study the reader should pay particular attention. For example, during the descriptions of all my technical inventions, the most vital aspect is whatever explains item #B2 below, namely that all these inventions have already been build by someone, and thus that it is absolutely certain that their design and operation are correct and can be completed technically also by people. Except that those ones, who already have built my inventions, for various reasons, either do NOT want, nor are unable, to share with us the know-how stemming from the completion of these inventions, nor share with us the knowledge, how to most effectively build these inventions. Thus in order to be able to recognize amongst the massive number of phenomena which surrounds us, that these my inventions were actually build already by someone and that they were previously used, or even that they are used until today, I firstly had to re-invent them, and only after their re-inventing I could theoretically learn their design, operation, and phenomena that their work induce, and thus which allow us to recognize them. All these most vital aspects of my discoveries, inventions, and new ideas, I am to explain in more detail in separate items #B2 and #B3 from this web page. But here I am limiting myself to providing only links to web pages and descriptions of all the "ideas" illustrated in the film "Dr Jan Pajak portfolio".
       So here are successive sub-items 1 to 30 of this item #B1, in which sub-items I am to list now the most important "chapters" or "milestones" presented in the film (along with the year in which I developed the knowledge discussed in these "chapters"), while in the content of each of these chapters of the film I am to provide (green) links and the exact details of my web pages and free monograph (that also are available online), in which the main "ideas" of these "chapters" have been discussed in more detail. Here are these sub-items:
       1. Introduction (1946 to 2007). In introduction to the film the viewer is informed about the place and about the environment of my birth, the course of my education, the topic of my doctoral dissertation, my professorships and major places where I lectured, and also is provided with a list of the most important new "ideas" that make up scientific achievements of my entire life. The broadest publication that provides a written version of these information is my autobiographical web page named pajak_jan_uk.htm, and a shortened version of it named jan_pajak.htm. Villages of my origin, birth and residence are also described in a series of web pages dedicated especially to them, for example in wszewilki_uk.htm, stawczyk_uk.htm, wszewilki_jutra_uk.htm and cielcza_uk.htm. Places of my education are described on web pages klasa_uk.htm, milicz_uk.htm, rok_uk.htm and wroclaw_uk.htm. A lot of information about my life is also included into my newest monograph [1/5] - especially in subsections A18 to A20 from volume 1 and in subsection W4 and Annex Z from volume 18 (all 18 volumes of my monograph [1/5] are available for free online through the web page named text_1_5.htm.)
       2. My Periodic Table (1972). My Periodic Table (which sometimes I call also the "Cyclic Table" - because it illustrates the cyclical repetitiveness in developments) is a table very similar to the "Periodic Table of the Elements", only that instead of chemical elements my Periodic Table reveals the regularities existing in inventions and in developments of various propulsion systems. These regularities stemming from that table indicate, among others, that around the year 2036 the mankind will be able to build the starship of my invention called the Magnocraft. The more detailed descriptions of my Periodic Table are provided on the web page named propulsion.htm, and (more precisely) in chapter B from volume 2 of my monograph [1/5]. Notice also that in 2015 I developed a different "Periodic Table for Historic Epochs" (I also call it the "Cyclic Table for Historical Epochs"), which reveals that even in managing the human history, God also uses rules of repetitive cycles. This different table, that is also shown near end of the film "Dr Jan Pajak portfolio", is discussed in sub-item 26 of this item #B1, while it is shown as "Table #K1" on my web page named tapanui.htm, as well as "Table #A1" on my web page named humanity.htm.
       3. The Magnocraft (1980). The Magnocraft is an invincible starship of my invention, that uses magnetic propulsion system, and thus that is able to fly with near-light speeds. To its description is devoted a lot of my web pages, the most important out of which is named the magnocraft.htm. However, the most complete description of the Magnocraft is provided in chapter G from volume 3 of my monograph [1/5]. There are two old Polish prophecies, my interpretation of which seems to imply that soon powerful and deadly tribulations are to arrive to our planet, from which the country of Korea is to emerge as the next leader and superpower of the world. This in turn seem suggest, that such a transformation of a small Korea into the next leader and superpower of the entire world would require that Korea develops something that is invincible and thus that would give to Korea a significant advantage over the rest of world, for example something like my starship Magnocraft, that cannot be shot down by any weapon in existence at present, and that would fly with speeds close to the speed of light. Two old Polish prophecies from which this my interpretation of the future is derived, as well as the reason why in my opinion Korea will probably be the country, which as the first in the world is to build my Magnocraft and with the help of this invincible starship is to become the next superpower and leader of mankind, are described in items #H1.1, #H1, and #H3 from my web page named prophecies.htm.
       4. The formal proof that "UFOs are already operational Magnocraft" (1981). This proof confirms to us that the construction and operation of the Magnocraft are invented correctly, because they have already been realized by someone, and it also allows us to make it easier for us to build our Magnocrafts by copying the most difficult parts of their designs from solutions sighted in UFOs. The best (brief) presentation of this proof is presented on my web page ufo_proof.htm. In turn the full version of this proof is presented in subsections P2 to P2.15 from volume 14 of my newest monograph [1/5]. An additional evidence, which supports the validity of this formal proof, is also provided in a number of my other web pages, e.g. in evidence.htm, explain.htm, tornado.htm, katrina.htm, cloud_ufo.htm, day26.htm, shuttle.htm, or wtc.htm.
       5. The Oscillatory Chamber (1984). This is kind of a "electromagnet" that generates ineffably powerful magnetic field. Because the magnetic field binds huge amounts of energy, it is simultaneously a kind of battery capable of storing the unlimited amounts of energy. Therefore, in Magnocrafts these Oscillatory Chambers will be performing functions that in present propulsion systems are performed by both, the propulsors and by the fuel tanks. The shortest, although relatively accurate description of the Oscillatory Chamber contains my web page named oscillatory_chamber.htm. In turn a complete description of this chamber presents chapter F from volume 2 of my newest monograph [1/5]. The unfulfilled promise of Senator McCain, on the funding of the prize in the amount of 300 million US dollars to the inventor of the device with the features of my Oscillatory Chambers, is described, amongst others, in item #D2 from my web page named eco_cars.htm.
       6. The Concept of Dipolar Gravity (1985). My ground-breaking theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity is briefly described on the web page named dipolar_gravity.htm. In turn the full description of it contain two volumes 4 and 5 of my monograph [1/5]. It is based on a shocking discovery that I made as the first scientist in the world, and which states that the gravitational field is a dipolar field, and NOT the monopolar field for which it is erroneously assumed to be by the old official science. Later the truth of this my discovery (i.e. that gravity is a dipolar field) I proved formally with several different scientific methodologies - all of which formal proofs I published in subsections H1.1 to H1.2 from volume 4 my monograph [1/5]. The most important amongst these proofs, completed with the use of the method of mathematical logic, is also described in item #D3 from my web page named dipolar_gravity.htm.
       7. Explanation for the mechanisms of "telekinesis" and "telepathy" (1985). It is a kind of "by-product" of the development of my Concept of Dipolar Gravity. In the best way these two mechanisms are explained on web pages dedicated to them, namely on pages telepathy.htm, and telekinesis.htm.
       8. The invention of "Telekinetic Vehicles" (1985). The Telekinetic Vehicles are to use for propulsion purposes the phenomenon of telekinesis described on my web page telekinesis.htm. But because this technological phenomenon can be released by slightly enhanced version of my "Oscillatory Chamber" used to drive my Magnocrafts, hence these Telekinetic Vehicles will simply be my "Magnocrafts of the Second Generation". Their detailed description is provided, among others, in item #F1.2 from my web page named propulsion.htm, and also in a whole chapter LC from volume 10 of my monograph [1/5].
       9. The philosophy of Totalizm (1985). Totalizm is probably the most important by-product of my groundbreaking theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity. Briefly Totalizm is summarized in the web page dedicated to it and named totalizm.htm, while partly also on the web page named parasitism.htm. The full descriptions of Totalizm are provided in volumes 6 and 7 of my monograph [1/5]. In turn the "moral field" on work of which is based the existence of the philosophy of totalizm and which provides it with the most important so-called "indicators of the moral correctness", is described in a number of my web pages, e.g. in item #C4.2 from the web page morals.htm, or in item #H2 from the web page totalizm.htm.
       10. My Time Vehicles (time machines), means Magnocrafts of the Third Generation (1985). The work of Time Vehicles of my invention is briefly described on web pages immortality.htm and timevehicle.htm. To their full description is devoted the entire volume 11 of my monograph [1/5]. In turn features and the work of the "reversible software time" of a jumping (discrete) nature, which was artificially programmed by God, and in which people are ageing, as well as the work of the divine "Omniplan" (i.e. the mechanism with the use of which God governs over that "reversible software time"), and also features of the elapsing in a continuous manner "irreversible absolute time of the universe" which elapses around 365,000 times faster than our human time, and in which lives only God, independently from these items #C3, #C4 and #C4.1 of the above web page immortality.htm, are also described in the introduction and in item #G4 from the web page named dipolar_gravity.htm.
       11. The model of brain as an input-output device (1987). This model is described in subsections I5.4 to I5.4.2 from volume 5 of my monograph [1/5].
       12. The finding and research of the "Tapanui Crater" (1987). The Tapanui Crater briefly describes my entire web page named tapanui.htm. To its exact descriptions is devoted a separate monograph [5/3] available at the Internet address text_5e.htm (this monograph has also the German and the Polish versions).
       13. The invention of the "Telekinetic Cell" (1989). It is described on several web pages, e,g. on fe_cell.htm, as well as in subsections LA2.4 to LA2.4.3 from volume 10 of my newest monograph [1/5].
       14. The explaining of principles of operation of the Swiss "Thesta Distatica" (1991). These principles briefly explain the web pages free_energy.htm, and telekinetics.htm, while in detail discuss them subsections LA2.3 to LA2.3.3 from volume 10 of my monograph [1/5].
       15. Learning about and describing the "Davey's sonic boiler" (1992). To the description of this boiler is devoted my entire web page named boiler.htm. It is also discussed in subsection LA3.3 from volume 10 of my newest monograph [1/5].
       16. The research of the destruction of ancient city of Salamis in Cyprus and related to it my discovery of the particularly harmful for people "telepathic noise" as well as my forecasting of the not-too-distant arrival on Earth of the "neo-medieval" epoch (1993). All these findings describes the best item #54 from subsection W4 in volume 18 of my monograph [1/5], and also in item #K1 from my web page named tapanui.htm. In the local newspaper from the capital of Northern Cyprus I also published a long (two-part long) article (in Turkish) which, among others, discusses these discoveries. This article bore the following editorial data: "Salamis'in yekeme Yeni Zelanda'dan me?" (Ie. "Salamis: could the destruction come from New Zealand"), Kibris daily magazine (Dr. Fazel Küçük Bulvare, Yeni Sanayi Bölgesi, Veteriner Dairesi Yane, Lefkoşa, North Cyprus, Mersin 10, Turkey), No 1404 on 29/06/1993, page 18; and No 1405 on 30/06/1993, page 18.
       17. The empirical discovery of the existence of "telepathic waves" and the principles of "telepathic communication" - including the construction and principles of operation of the "telepathysers" (1994). The empirical discovery of "telepathic waves" best describes #60 from subsection W4 in volume 18 of my monograph [1/5]. On the other hand, the history of telepathysers is briefly described in item #E1.1 from my web page telepathy.htm. One among telepathysers, that was donated to our civilization by a mysterious creature and called the "Telepathic Pyramid", is described in treatise [7] (this treatise has also the Polish and the Italian versions), and in treatise treatise [7/2] (which has also the Polish version).
       18. The discovery of "moral energy" - i.e. another among the so-called "indicators of the moral correctness" (1996). The best description of "moral energy" is provided in item #C4.3 from my web page named morals.htm and in subsection JB3.2 from volume 7 of my monograph [1/5]. These descriptions are further extended in other totaliztic web pages, e.g. on my web pages named totalizm.htm and parasitism.htm.
       19. The experiencing personally, and explaining, the phenomenon of "totaliztic nirvana" (1997). My personal experiencing of "totaliztic nirvana" is described on the web page named nirvana.htm, and also in subsections JE1 to JE9, as well as JG8 and JG10, from volume 8 of my monograph [1/5].
       20. The invention of "Telepathic Telescopes and Projectors" (1998). To the descriptions of construction and principles of operation of "Telepathic Telescopes and Projectors" are devoted subsections K5 to K6 from volume 9 of my monograph [1/5], and also the entire treatise [7b] (available only in Polish).
       21. The discovery of the principle of work of feelings and motivations (2001). It is best described in subsection I5.5 from volume 5 of my monograph [1/5].
       22. The telepathic explanation for work of the "Zhang Heng Seismograph" (2003). It is the most widely described on the entirely devoted to it my web page named seismograph.htm. and in subsection K6.1 from volume 9 of my monograph [1/5]. Furthermore, it is also presented in several papers at scientific conferences (the text of some of these papers is available on the Internet), for example in the paper authored by myself and entitled Signal processing in the "Zhang Heng Seismograph" for remote sensing of impending earthquakes, The International Conference on Sensing Technology (ICST 2005), Massey University, Palmerston North, New Zealand, 21 to 23 November 2005, published on pages 669 to 673 in the Proceedings of this conference (ISBN 0-473-10504-7) - the full text of which was still offered on the Internet on June 2016 at the address www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf, or in the paper authored jointly by Jan Pajak and Kihyun Chung and entitled Design of an experiment for principles verification in remote sensing of impending earthquakes with hydraulic version of the "Zhang Heng Seismograph", 5th International Conference on Information Technology, sponsored by Institute of Information Technology Assessment, organised by Ajou University, Suwon, Korea, November 16, 2007. Published in the conference Proceedings, pages 55-61.
       23. The formal scientific proof that "God does exist" (2007). This proof is formulated for (and with the use) of several different scientific methodologies of proving. Its description for the methods of mathematical logic is provided in item #G2 from my web page named god_proof.htm, and in item #B3 of my web page god.htm. Another method that scientific proving that God does exist, is also presented in item #B3 of the web page named changelings.htm, while with several different methods, in subsections I3.3 to I3.3.4 from volume 5 of my newest monograph [1/5]. Notice here, that this formal proof that "God does exist" is only one among a whole series of similar proofs that have a direct link with it, for example, with the proof that "there is an intelligent counter-world". All those associated formal proofs are listed, and linked, in item #G3 from the web page god_proof.htm.
       24. The invention and the description of the "Telepathic Phone" (2013). The most complete description of this telephone is provided in items #D1 and #D2 from my web page named artefact.htm.
       25. Standing as an "Independent" candidate in the NZ parliamentary elections of 2014 (2014). The widest description of this my standing is provided in the web page which reports that my candidacy, named pajak_for_mp_2014.htm.
       26. The Periodic Table for Historical Epoch (2015). This table is shown, make available to downloading by readers, and discussed thoroughly, on "Table #K1" from the web page named tapanui.htm, as well as on "Table #A1" from my web page named humanity.htm.
       27. The explanation of reasons, and the forecast, of the collapse of present human civilization (2015). In the best way this explanation is discussed in item #K1 from my web page named tapanui.htm. A significant amount of information about it is also provided in items #T1 to #T8 from my web page named solar.htm.
       28. My correction of official scientific statements that LIGO has received a "telepathic signal", NOT the "gravitational waves" (2016). This my correction results from the finding that LIGO is actually a large-scale copy of the construction and operation of the "telepathic pyramid" already described in section 17 above. My rectification of this significant error that the official science has made, is widely explained in item #E1.1 from the web page named telepathy.htm, while extended on the web pages indicated in that item #E1.1.
       29. The question "why?" The answer to this question the reader should probably find himself, e.g. by looking in the mirror and asking himself "how much I myself helped to bring about the realization of any of these ideas?" Whether I, for example, managed to do as little as the recommendation of the film "Dr Jan Pajak portfolio" to a few people among my family and friends? Or rather I intend to continue the current passivity that directly affects the vicissitudes of my life via matters discussed at the web page pajak_for_mp_2017.htm? After all, if everyone is to leave to other people doing whatever is morally correct and is good for the humanity, then NO ONE will be left who would carry out this doing. At the same time certainly will increase the number of people who, in their ignorance of work of moral mechanisms will try to satisfy their own greed by deepening the corruption and moral decay - which the increase, in the final count must end tragically for all people, including you (the reader), and also your loved ones.
       30. Funny pictures. In past I had more of them - unfortunately I lost most of them during my constant travels around the world "in search of bread".
* * *
Rys. #B1a
Rys. #B1b
Fig. #B1: Here are both sides of the Polish language version of the leaflet that encourages people to watch the YouTube film entitled "Dr Jan Pajak portfolio." This leaflet is also saved in a safe photography format "JPG" which is used to transfer images, while the copying of it also is NOT blocked. Therefore, the reader also can easily download it to own computer, after which he/she can read it, or print it for giving to friends, or even attach to an email and sent it to Polish-speaking people whom the reader wants to convince to watch the film discussed here. If the reader has an access to a bulletin board which read also people who know the Polish language, e.g. in the place of work, study, meetings, in a club, etc., then the reader may also print this Polish-language leaflet and place it in there, so as to introduce some fun and discussuion regarding ideas presented in the film. (Click onto this leaflet to see it enlarged or to save it on your computer hard disk!)
       Because neither the leaflet, nor the film promoted by it, provide literature references which would describe in detail the ideas presented in the film discussed here, links to the Polish-language descriptions of these ideas the reader is to find in "part #B" of the Polish web page devoted to the description of this film, which (web page) is named portfolio_pl.htm (i.e. the web page which is the Polish version of this web page) - especially in items #B1 and #B2 of it.


#B2. The evidence which proves that all my technical inventions described in the film "Dr Jan Pajak portfolio" were (or are) already build by someone, thus that their correctness is guaranteed:

       Another problem of humanity which I have solved, and which was illustrated on the described here film, are futuristic technical devices that will eliminate today's destructive behaviours of mankind, because their principles of operation, design, and use do NOT break any moral criteria (in a way as moral criteria are brutally broken e.g. by nuclear power and by the rocket propulsion systems - for details see 3 in item #D4 of this web page), and thus they have a potential to protect a large part of the mankind from a mass extinction - if only some country has enough time to build them before the destruction arrives. Examples of most important among these devices are: the Magnocraft described on my web page named magnocraft.htm, the Oscillatory Chamber described on my web page named oscillatory_chamber.htm, the Telekinetic Magnocraft described in item #F1.2 from my web page named propulsion.htm, the Time Vehicle ("time machine) explained on my web page named immortality.htm, the Telekinetic Battery described, among others, in subsections LA2.4 to LA2.4.3 from volume 10 of my newest monograph [1/5], and on my web page named fe_cell.htm, the Thesta Distatica described, among others, on my web page named free_energy.htm, the Davey's Boiler described on my web page named boiler.htm, the Telepathic Pyramid described on my web page telepathy.htm, Telepathic Telescopes and Projectors described, amongst others in subsections K5.1 and K5.2 from volume 9 of my newest monograph [1/5], the Zhang Heng Seismograph described on my web page seismograph.htm. and the Telepathic Phone described in items #D1 and #D2 from my web page named artefact.htm.
       An interesting fact which should be stressed here is that in spite of deceptive claims of a variety of liars, all of the above my devices are, or were, already built and used (or working) - except that for various reasons their owners are not willing (or able) to exhibit in the centre of Warsaw or London their demonstration models, while through the loudspeakers announce to all politicians, policy makers, scientists and sceptics, that YES, their principles of operation and general design correspond exactly with what Dr Jan Pająk developed and described, hence the humanity (or specific nations) should start as urgently as possible the constructing of them to have the time to save the humanity from a self-destruction. After all, such a lack of exhibiting somewhere of already built version of my devices and the lack of these loudspeakers' announcements, causes that the immorality, selfishness, greed, jealousy, ignorance, pettiness, etc., of many among today's scientists, politicians and decision-makers, urges them to proclaim around the world these deceitful allegations that supposedly so-far no-one has built my devices and that supposedly these devices are not feasible and impossible to materialize. However, in reality, about absolutely all future devices that I invented myself, or that the principles of which I worked out, it turned out some time after my inventing and describing them in my publications, that someone previously already built them, and thus that their working version already exist, or existed, on Earth. After all, in order to recognize the existence and use, e.g. by someone alien to us that avoids showing us what he have, of some technical device previously unknown to people, one must firstly invent this device oneself so that he gets to know its operation and features. In other words, it is a notorious lie that none of my futuristic devices has yet been built. The truth about this actually says: each of the futuristic devices which I invented, or which the principle of operation and general design I developed, has already been build by someone and its working prototype does exist, or existed, on Earth - only that the knowledge about it has NOT been popularized among the people and NOT entered permanently to accomplishments of the whole humanity, and thus each of these devices I had to invent from the scratch, while the building of each of them will need to be re-performed from the very beginning.
       Below in sub-items I am to show specific examples of "who", "where" and "how" revealed that he/she/it currently has (or had in past) the already working technical device, which I then had to invent again. In front of these examples I provide numbers of sub-items in the previous item #B1 of this web page, in which sub-items I provided (green) links to detailed descriptions of a given device. And so:
       (3) My "Magnocrafts" almost every day are seen by someone somewhere in the world, only that they are then called "UFOs". After all, already in 1981 I developed a formal scientific proof (which no-one could refute, though many have tried), that "UFOs are already operational Magnocrafts" - for descriptions of this proof, see sub-item 4 from item #B1, or see my web page named ufo_proof.htm.
       (5) "Oscillating Chambers" which I invented, NOT only that have already been seen on the UFO decks and reported by many UFO abductees, but were also photographed and left on earth many permanent burn marks. For examples of these see "Fig. #H1" from the web page oscillatory_chamber.htm, or see "Fig. #C9abcd" from the web page explain.htm.
       (8) My "Telekinetic Vehicles" (means the "Magnocrafts of the Second Generation"), similarly as my magnetic "Magnocraft of the First Generation", are already seen by people in the form of UFOs that operate on the principles of telekinesis. These UFOs can be identified by the use of hexagonal Oscillatory Chambers, by the white "extraction glow" that surrounds them, by the ability to disappear from the human field of view due to the so-called "telekinetic flickering" (see "Fig. #I2" from the web page telekinesis.htm), and by their ability to penetrate through walls and through solid objects. There are also numerous reports of people abducted on such telekinetic UFOs.
       (10) My "Magnocrafts of the Third Generation", means my "Time Vehicles" ("time machines"), are also often sighted on Earth, while people are abducted into them. For examples see item #G1 from my web page immortality.htm, or item #F2 from my web page explain.htm, or see the report of Miss Nosbocaj from the abduction to just such a "Time-Vehicle UFO" provided in subsection UB1 from volume 16 of my newest monograph [1/5].
       (13) The "Telekinetic Battery" of my invention turned out to be built-in each of the three free energy machines owned by the Swiss religious group named "Methernitha". I mean, this battery is already built-in both, the two-disc "Thesta Distatica", as well as in both single-disc machines "Testatica". Actually, all these three machines in the sense of principles of their operation are actually electrostatic motors, the only task of which motors is to generate a series of electrical impulses which initiate the work of embedded into them "telekinetic cell" - which I just invented. That working Thesta Distatica, along with two similar to it machines named "Testatica", probably still are owned by the Swiss religious group called Methernitha (after 1991 I have NOT visited again this group, so I do not know what happens to the machines which are in the possession of it). Also the old "crystal radios" had embedded into them a version of my "Telekinetic Battery" which supplied them into the energy required to their work - for details see item #G1, #C1 i #E1.4 on my web page named fe_cell.htm. A version of my "Telekinetic Battery" is also one amongst components of the "Telepathic Pyramid" - the history of which I described in item #E1.1 from my web page named telepathy.htm.
       (15) The "Davey's Boiler" also was built by Davey himself. I saw it in his house, and even photographed it at work (although Mr Davey did NOT permit me to carry out the measurements of the energy efficiency of his boiler). It was also tested and checked in work by a number of New Zealand scientists. Several DIY enthusiasts were reporting to me also, that they managed to recreate the construction and operation of this boiler - the only thing I am NOT sure is whether in this re-creation they managed to properly "fine-tune" it (apparently, it is able to work even without fine-tuning - but non-tuned boiler demonstrates a higher losses of energy).
       (17) The large-scale version of the "Telepathic Pyramid" has already been built in the United States under the name of LIGO (see sub-tem 28) and it started to work in 2015. The history of it is described in item #E1.1 from the web page telepathy.htm. Only that for various reasons does NOT lie in the interests of LIGO creators the public confession, that the operation and the general design of their installation, copy exactly, or exactly coincide with, the principle of operation and the overall design of the Telepathic Pyramid, nor confess that LIGO intercepted "telepathic signal", NOT the "gravitational waves". (After all, it is more beneficial for them to claim what they claim.)
       (20) The "Telepathic Telescopes and Projectors" must already exist and work, because only with their assistance Daniela Giordano could remotely receive descriptions of how to build the Telepathic Pyramid. In other words, the mysterious giver, who explained to Daniela Giordano how to build the Telepathic Pyramid, have to use for this purpose a Telepathic Projector.
       (22) The "Zhang Heng Seismograph" was built and operated some 2,000 years ago. The proofs for that are Chinese historical chronicles. In turn the only reason why today's scientists fail all attempts to reconstruct it, is that these scientists do NOT want to accept my explanation that this "seismograph" works on the principle of telepathy - as I explained it to them in a number of my publications, e.g. in the paper www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf.
       (24) Metal remains of the "Telepathic Phone", which I re-invented, were rescued by someone from the original place of use, and after a series of subsequent transfers and rescues, they landed at the end in the Marian Basilica from Polish Gdansk. I wonder if their researching (for which I, unfortunately, do NOT have funds nor the instrumentation) would show that originally this phone comes from one of the churches in the rich city-island of Vineta, which city in a manner similar to today's Singapore, once existed on the coast of Baltic Sea, near the present-day Polish Świnoujście - as this is described in items #H2 and #G2 from my web page named tapanui.htm. (Notice from the descriptions in next item #B3, that Vineta, as well as a number of other cities described in items #H2 to #H6 from the web page tapanui.htm, was deliberately destroyed as a punishment because of the highly immoral behaviour of their citizens - as warn us about this the descriptions of biblical cities of Sodom, Gomorrah and Nineveh.)
       Let us summarize still with other words the above list of examples of already built and certainly working devices, which principles of operation and general design I invented, or worked out, as the first scientist on Earth, but the existence and work of which are falsely denied by many present scientists and policy makers. Namely, the actual existence of already built and working examples of these devices is the further evidence for the profound truth of words stated in the Bible (see the Gospel of St. Mark, verse 6:3-6) - I quote: So they began to stumble at him. But Jesus went on to say to them: "A prophet is not unhonored except in his home territory and among his relatives and in his own house." So he was able to do no powerful work there except to lay his hands upon a few sickly ones and cure them. Indeed, he wondered at their lack of faith."
* * *
Rys. #B2a
Rys. #B2b
Fig. #B2. Here are both sides of the German-language version of the leaflet which encourages people to see the YouTube video entitled "Dr Jan Pajak portfolio." This leaflet is also saved in a secure format of photographs "JPG" that is used to transfer the images, while the copying of it also is NOT blocked. Therefore, the reader also can easily download it to own computer, so that then he/she can read it, or print it for giving to friends, or even attach to an email and sent to the German-speaking people whom the reader would like to convince to watch the film discussed here. If the reader has an access to the bulletin board that can be read by persons familiar with the German language, e.g. in the place of work, study, meetings, in a club, etc., he/she may also print out this German-language leaflet and place it there, to introduce some discussion and excitement to the proverbial "stagnant pond with sleeping fishes." (Click onto this leaflet to see it enlarged or to save it on your own computer's hard disk!)
       Because neither the leaflet, nor the film promoted by it, provide literature references which would describe in detail the ideas presented in the film discussed here, links to the German-language descriptions of these ideas the reader is to find in "part #B" of the German web page devoted to the description of this film, which (web page) is named portfolio_de.htm (i.e. the web page which is the German version of this web page) - especially in items #B1 and #B2 of it.


#B3. Destructions caused to our civilization by the official science because of insistence to NOT accept the Concept of Dipolar Gravity, philosophy of totalizm, nor any other futuristic achievements presented in the film "Dr Jan Pajak portfolio":

Motto: "Monopoly is good for a few, competition is good for everyone."

       Let us consider for a moment, how the reader would judge a scientific article published in a journal of the world fame, in which a group of highly successful scientists financed e.g. by banana producers, summarized results of their research on time-lengths of walks in the open air by people with a variety of personal features. To perform the research the fairest as they can, these scientists would have taken into account people's features resulting from the Darwinian Theory of Evolution. And so, they would study the influence on the time-length of walks of such alternative personal features as having a bald head or full head hair, the use of artificial teeth or their own jaws, the having or not having a rheumatism, and of course, the fact of eating, or not eating, every day at least one banana - after all, their research would be financed by producers of bananas. To also conduct research in line with the current trend of social and political correctness accepted by the today's world, that all humans are supposedly equal and therefore none people are allowed to be discriminated, these scientists do not distinguish between the races of people nor between different sexes or kinds of transvestites - declaring that these differences are irrelevant to results of their research. As a result of costly and deep research on a sample of several thousand of walkers, they would arrive to the final conclusion, which thoroughly and scientifically they would describe in their article, namely that the longest duration of walks in the open air show people who are bald, with artificial teeth, with rheumatism, and who eat the daily minimum of one banana (probably enriching their level of potassium). The question that is worth to ask here of ourselves, is whether on the basis of such an article the reader should try to quickly acquire these features, which the article proves to be inducing very healthy lifestyle, namely the bald head, false teeth, rheumatism, and the habit of eating every day at least one banana, because these features will help him/her to spend the most time while walking in the open air - which walks are highly healthy and therefore very desirable? Of course, everyone who knows the truth about life, would immediately shout "nonsense" and "pure absurdity"! The reason is that these scientists have NOT taken into account in their research the "weather", while all the conclusions to which they arrived are actually products of the weather. After all, the fact that people who are bald, with artificial teeth, rheumatism, and who eat a daily portion of at least one banana, spend so much time while walking, is because they are old retirees on pensions, so they can always choose the time of their walk when there is NOT raining. Meanwhile, the rest of the people are young, most of the day they must work to earn a living, and when at last they could go for a walk, typically is just starting to rain!
       The above example I purposely invented so that in a best and humorous way I could illustrate with it the non-compliance with the moral criteria of activities of professional researchers and decision-makers of today's official atheistic science, and the resulting from this non-compliance the nonsense and falsity of conclusions to which they keep arriving. This is because the extrapolation of such behaviours of present scientists and decision-makers onto the scientific achievements illustrated and discussed in the YouTube film entitled "Dr Jan Pajak portfolio", i.e. onto the theories, philosophies, scientific discoveries, inventions and formal scientific proofs presented in this film, perfectly explains a lot of problems that encounters the researching, dissemination and implementation of these achievements. For example, it explains why several scientific decision makers tried to remove me from their university immediately after they discovered what topics I am researching and popularizing in my spare time and with my own funding. It also explains why none academic institution in the world openly endorsed nor adopted the research and development of any among my inventions - even though the proposals and projects of starting such a research and development were posted out to almost all research and development institutions in the world that are dealing with topics of an interest to me. It also explains why research policy makers and the entire official science secretly block, while openly ignore and boycott every scientific idea which derives its origin from my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and from my philosophy of totalizm - though for the good of all humanity, this theory and philosophy should be already taught in virtually every high school and university to balance with it the atheistic worldviews, falsely forced on youth in there, while the new ideas derived from this theory and philosophy should be earnestly implemented in everyday life.
       Although the example of research discussed at the beginning of this item was just invented, it perfectly reflects the today's situation with scientific research. In research carried out at present, professional scientists seem to routinely ignore what actually is most important for the results, namely the "level of morality" in the people affected by work of whatever is the topic of given research, and also the reaction of God on this level of morality. On the other hand, in our world, for which it already has been formally proven that God does exist, absolutely everything must be dependent on the level of human morality and on the response of God to this level - means on the level of human obedience in fulfilling the requirements and precepts of God and on the principles of the God's response to such a level of obedience. (For the totaliztic definition, stating that "morality is the level at which humans obey God's commandments and requirements", see item #B5 from my web page named morals.htm, in turn for the most important among formal scientific proofs that God exists - see item #G2 on my web page named god_proof.htm.) Therefore, without taking into account the morality and methods of God's acting as the factors that determine the fate of humans, virtually everything that scientists of today are researching leads to conclusions as absurd as in the above my invented example of researching walkers! The absurdity of such conclusions of the official science is proven best by my findings published on totaliztic web pages, which reveal the existence of a strong and actual interdependence, between the fate of individual people and also the entire so-called "group intellects", and the level of morality that characterizes their lives. For example, in item #G1 of my web page named will.htm I described my discovery which once shocked me immensely, but which then opened the door to next very important discoveries, namely that people who already in their youth learned to not listen to the voice of their conscience, and hence who from an early age entered the path of immorality, are dying at a relatively young age. A similar fate meets also group intellects. For example, in item #D3 of this web page is described what happened to the state company "P. P. Drainage" which harmed farmers from the village of Wszewilki. In turn in items #I3 and #I3.1 from my web page named petone.htm are described results of my research on disasters and calamities that plagued neighbouring human settlements, but always spared the New Zealand town of Petone, near which lived these required by the Bible at least 10 people with especially moral behaviour, which the Bible calls "righteous". On the other hand, in items #H2 to #H6 from the web page named tapanui.htm I described the destruction of a number of cities that were famous in their times because of the highly immoral conduct of their residents - means such cities as Vineta on the Baltic Sea, Salamis in Cyprus, Saeftinghe in the Netherlands, Port Royal in Jamaica, and Kororareka in New Zealand. Of course, my web pages contain much more similar examples - for further of them see the index provided on the web page named skorowidz_links.htm.
       The point that I am trying to make here for the reader, is that if in research of fates of individual people and the so-called "group intellects" is completely omitted the taking into account their "morality" and the response of God to a given level of human morality, then the conclusions that are derived from such research represent a complete nonsense. This in turn leads to findings that I described at a whole range of totaliztic web pages, namely that NOT only some of the statements of the official science (such as statements about the discovery of "gravitational waves" or "Higgs boson" - which I described in item #E1.1 from my web page named telepathy.htm), but practically everything about which speaks officially the monopolistic science (i.e. that science which still jealously guards its monopoly on research and on education) is a notorious lie and a deceiving people "hoax on wheels", and thus entrusting such lies and deception of science already led our world to immorality, chaos, misery, exploitation and injustice which we see now around us, while if the humanity do NOT repent on time and do NOT cease doing of whatever the official science directs it to, then this is to lead the humanity to the self-destruction.
       On totaliztic web pages I described numerous examples to what misery and destruction leads distortions and lies disseminated by the present official science - for examples see items #T1 to #T8 from my web page named solar.htm, items #M1 to #M2 from the web page named telekinetics.htm, items #A1 to #A5 and #F5 from my web page named cooking.htm, the entire web page named tornado.htm, the entire web page named katrina.htm, the entire web page named wtc.htm, and several yet further totaliztic web pages. In turn how numerous are these distortions and lies, and how deeply they are nested already in the very foundations of the old official science, also explains the whole range of totaliztic web pages and publications - for examples see subsection H1.3 from volume 4 of my newest monograph [1/5], or item #C4.7 from the web page named morals.htm, or item #D4 from the web page named dipolar_gravity.htm, or item #K1 from the web page named tapanui.htm, or the entire web page named god_exists.htm.
       Frankly speaking, it was only when I realized all the consequences of this deliberate avoidance by the official science of taking (in practically all the research) into account the impact of human morality (and also the response of God to the human immorality), that I started to understood what was actually God having in mind when in the Bible He explained what I more specifically developed in item #C4.7 from the web page named morals.htm, namely (see the Bible, Matthew, verses 7:17-18), quote: "every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree can not bear bad fruit, nor can a bad tree bear a good fruit." After all, one of the purposes of this explanation is to warn people, amongst others, what is to happens in situations like with today's science, for example, what happens if the humanity entrusts the findings of the present official science and continually implements in real life whatever these findings suggest.
       The reason for which the official science got lost and already since a long time leads the humanity directly toward a self-destruction, is that we allowed science to become a monopolistic institution. In turn each monopolistic institution quickly falls deeper and deeper into "corruption" described in more detail, among others, in item #E3 from my web page named pajak_for_mp_2017.htm. On the other hand with the elapse of time the corruption of monopolistic institutions quickly reaches 100% level of advancement, at which given institutions in practice are starting to serve the goal which is an exact opposite of the goal for the fulfilment of which these institutions were originally established. In fact, right now increasingly more institutions in the world are reaching the level, and the situation, of such 100% corruption - in this number many governments of entire countries. (It is extremely hard to find nowadays a government that would not operate as a monopolistic institution.) It is also almost an irony, that the humanity long ago had developed an effective method for balancing monopolies, which method prevents the achievement by monopolies of this highly destructive 100% level of corruption. This method is known as the "competition". Unfortunately, in recent times, this method is applied increasingly less in the public life. For example, in order to repair present errors, distortions and lies of the official science, it would be enough to officially create for it a competition in form of the new "totaliztic science" - as this is explained more comprehensively in item #C6 from my web page named telekinetics.htm. However, the old, official, atheistic science, is to defend itself as it can against the loss of its monopoly, that is, against the official establishing of the new "totaliztic science". After all, my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm were created in 1985 (means as long ago as 31 years prior to producing in 2016 the discussed here film "Dr Jan Pajak portfolio") and they are continuously published and disseminated throughout all that long time. In spite of this, still even now the official science insists that neither my "theory of everything" nor the philosophy of totalizm is officially recognized, and the spread of them is blocked - although in contrast to the "erroneous" theories and philosophies disseminated by the old official science, for my Concept of Dipolar Gravity and for totalizm their accuracy and compliance with reality have already been proven. That insistence of the official science causes untold destruction and losses for our whole civilization - to what I am trying to draw the reader's attention in descriptions from this item. On the other hand, the official establishing of such a new competitive "totaliztic science" would force the old official science to start the responsible telling of truth and to put more attention and actual research into whatever now this old science does profitably, irresponsibly and in an almost mindless manner. After all, if there is a competitive towards the old, new "totaliztic science", then in every case of spreading lies by the old science, the new science would make these lies corrected (as indeed, in spite that I work alone, still I am trying to do already). Therefore, such an official establishing of a new competitive "totaliztic science" must be imposed forcefully by people and by governments, and NOT left to luminaries of science and scientific policy makers to make this establishing by themselves voluntarily. However, it is worth the effort, because it can save the humanity from impending doom that is arriving now rather quickly - that is, dear reader, it perhaps may, among other things, save your own life and lives of those whom you love the most.
       Unfortunately, knowing the today's biggest weakness of humanity, which is the "passivity" and "complacency" described in item #N2 from my web page named pajak_re_2017.htm, we should know in advance what will happen with the official creation of the new "totaliztic science". Namely, people will ruminate over it, and perhaps even debate it, but they will NOT act - as they are currently also doing regarding the "global warming". They will be reeling over it until about 2040, when arrives the destruction of humanity predicted in the discussed here film from www.youtube.com, entitled "Dr Jan Pajak portfolio". In turn, after that destruction, everything will be destroyed - including the official science. Thus, these few people who are to survive the calamity, will need to start building again everything from the very scratch. Of course, knowing already that it was the previous official atheistic science that pushed the mankind to destruction, they are to rebuild NOT the old official science, but the new "totaliztic science". However, there will be a problem again. Namely this problem will then lay in the fact, that even the new "totaliztic science", if it existed and operated without any competition, with the elapse of time will also fall a victim of the "corruption" - thus the current problems with the monopoly of science will over time be repeated again. Therefore, most preferably would be, if already now people stopped briefly that passive viewing of television and chumming sandwiches, and rather already now have created a new "totaliztic science" - when the old science still has NOT been destroyed (so that both of these sciences, from now acting in the situation of competition with each other, would stop each other from falling into claws of corruption, and thus would busily tend towards the good of the entire human civilization). After all, the appointment of such a new science is NOT difficult at all. It is just enough that in a country, e.g. in Poland, New Zealand, or Korea, at the beginning would be open at least one state institution of higher education (e.g. a university), which would employ only scientists already practicing the philosophy of totalizm and hence able to pass the "entrance exam" from the knowledge of this philosophy, as well as all universities and schools of the country would begin to balance the current imbalance in the atheistic teachings by starting the compulsory teaching of the philosophy of totalizm and my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity.


#B4. General information about the film "Dr Jan Pajak portfolio":

       The film described hare is approximately 35 minutes long. The designer of its scenario, the author of animation, and the producer of it is Dominik Myrcik. The film is entitled "Dr Jan Pajak portfolio".
       The film "Dr Jan Pajak portfolio" in a very interesting, lively and eloquent manner documents, animates and explains these ones among the most important results of my research and inventiveness, which should be of interest to almost everyone. For example, it discusses, among others, the quickly incoming mass extinction of our civilization, that the most of people alive currently on Earth will soon have the dubious privilege of personal experience on themselves - if in the meantime the humanity will NOT try to implement in real life those NOT violating moral criteria future technical devices which are described in the film discussed here. The reasons for the scenario of this mass extinction of people I described in more detail, among others, in items #H1 to #H3 from my web page named prophecies.htm. Moreover, the fact that this mass extinction is already coming, independently from me is noticing a growing number of people open to the truth. After all, it is enough to carefully look out the window today, to note that we are like passengers in a speeding train, which rushes along the tracks that are ending to an already visible cliff, but the pleadings of which passengers directed to the engine drivers that control the train go onto deaf ears. My personal report on the progress of humanity in approaching towards this mass extinction, the reader can find e.g. in items #T1 to #T8 from my web page named solar.htm, in items #A1 to #A5 of the web page named cooking.htm, as well as in pages that I am pointing above in items #G1, #F2, #E3 and #A1 from my web page named pajak_for_mp_2017.htm.
       The film "Dr Jan Pająk portfolio" can be viewed on almost every device with a screen connected to the Internet and with access to YouTube (including on PCs). Hence, I would recommend to watch it several times, including pre-watching (first time and fast) on the screen of your home computer. In turn after such preliminary learning of what this film shows, you can better understand and appreciate its detailed descriptions from this web page. Thus, soon after that first viewing, I would recommend to read the film's descriptions from selected items of "part #B" of this web page. In the end, i.e. after learning descriptions in which we are interested, it is worth to see the film again, this time seeing it in more detailed way and with greater understanding.
       For this repeated, detailed viewing of the film I would recommend to use a large screen of the modern TV - e.g. in own home, or in home of your family or friends. (Of course, if the reader has such a TV readily available, then he/she can watch this film in TV already for the first, initial time.) After all, if the reader wishes to experience and appreciate the artistry of the images and sounds, as well as learn details of its story, and wonderfully designed and constructed its images and animations, then it is best to see it just on a big screen of a modern TV. Such a modern TV is to fully emphasize its qualitative features, such as high definition (HD), high quality (HQ), and excellent colors and sounds. Hence, the best for watching it would be a so-called "smart" TV which, by definition, has a direct connection with the Internet (I watch it on my 42-inch "smart" TV from LG company – i.e. the same one, for which I programmed my "playlists", for example the "playlist" available at www.pajak.org.nz/p_12fb.htm), or would be a TV that is connected to a computer, and that computer is in turn connected to the Internet.
       The film discussed here is really designed and produced superbly (after all, its production took half a year of work and lasted since November 2015 till May 2016). Thus, although those fierce enemies and critics, many of which my discoveries and scientific achievements still have, probably immediately accuse me here of bias, I believe that it is the best film presenting anyone's scientific achievements which so far has been made and placed on YouTube - if anyone believes otherwise then I challenge him or her to indicate to us any better film of this type. In fact, I consider it to be a huge honour and pleasure for me, that so perfect film shows the most significant "milestones" of my current scientific achievements. I could NOT get a more precious gift on my 70th birthday than this film is!
       What makes me particularly happy is that this film was designed, animated and produced by a Polish person, or more specifically by an Upper Silesian. In this way, it also proves how talented and perfectionist are those people originating from Poland. So it cannot surprise us the saying, which I described in item #E1.1 from my web page named telepathy.htm, for some time disseminated in England and stating something along the lines "hire a Polish emigrant, and he will complete a given job four times faster and for only about one-fourth of the price of an English professional". What a pity that all this talent, knowledge and capabilities of people born and educated in Poland are now serving for other nations. Hopefully, my efforts described (in Polish), amongst others, on the web page pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm are to redirect to the progress of Poland these all Polish intellectual accomplishments derived from Poland, and thus over time will result in the restoration to Poland of its former moral power, size, prosperity and strength proverbially inspiring other nations from a sea to a sea.
       Images of the discussed film create a perfect visual foundation for descriptions from almost all the totaliztic web pages, while the emotional charge contained in them moves to depth. Thus, in connection with the explanations and evidence shared on this and on other totaliztic web pages, the film has the potential to provide that breakthrough impulse which changes the course of life of the viewer. From the feedback opinions, which on this film reached me so far, it stems quite clearly that it has just such an effect on the viewer.


Part #C: How the film "Dr Jan Pajak portfolio" was received:

      

#C1. Quantitative data on viewing the film:

       This film "Dr Jan Pajak portfolio" was uploaded to YouTube in evening on 5th of May 2016 (London time). On 19th of May 2016 NZ time (means after 11 days), around NZ midday, the number of viewers of the Polish version of it passed through the first milestone of 1000 views. In the same day and time the English version was viewed 75 times, while the German version was viewed 166 times. (It is worth to add, that Poland is inhabited by around 35 millions of people, while almost the entire world speaks English - so the number of people who potentially could view the English version of this film is at least 100 times greater than the number of Polish speaking people, while on that 19th of May 2016 the real number of English speaking viewers was less than one-tenth of the Polish speaking viewers of this film. It explains the present situation of the world which we can notice.)


#C2. Feedback opinions about the film:

       Practically so-far the entire feedback is positive and enthusiastic. The only matter which people are unaware and thus ask about, is that all my inventions illustrated in the film, actually were already build by someone, and are, or were in past, already working - only that someone who build them either does NOT want, or is unable, to give to us the working model of these inventions. Unfortunately, in order to recognise that they are, or were, already build, I first needed to invent them from the scratch, and only then I could recognise them in objects which we see but NOT understand. Therefore, I decided to develop in item #B of this web page, the detailed description as to "who" and "where" already build my inventions, and also how we can be sure that they are already build and working since we cannot buy them in our shops.


Part #D: The report from my efforts to be allowed to receive a parcel with free gift of leaflets shown in item #A2, so that I could distribute these leaflets around the area of my living in a way which fulfils the "zero-dollar" totaliztic principle (i.e. without involving any payments on any side):

       (This "part #D" is the continuation of item #A3 from this web page.)

#D1. Why in life we need to try to overcome obstacles:

       In item #C4.2 of my web page named morals.htm I described the work of so-called moral field - means the field similar to gravity, but acting on work of our intellects. This field works in two stages, namely a short-term, and a long-term. If we do something that is morally correct, needed, beneficial, and agreeable with God's requirements, then in the short-term work this moral field places obstacles in front of a person (or a group intellect) who is making a given effort of doing good deed. Only in its long-term action (i.e. only after elapses the so-called "time of return") moral field starts to "reward" the good deeds that someone carried out previously. Therefore, according to recommendations of totalizm whenever we do something that we believe is morally correct and good for all parties involved, then obstacles for sure are to appear and our duty is to attempt to overcome these obstacles, as their existence is the proof that whatever we try to accomplish is fulfilling moral criteria and thus will be beneficial in the long-term work of moral mechanisms. The only situation when we should "give up" in face of obstacles, is when from our judgement stems that the chance of a success is equal to that from the proverbial situation of a "bull versus locomotive" (in the difficult case I am describing here initially it may seem to be just such a chance).


#D2. Report on the progress of my problem with free leaflets:

       I must admit, that two days already elapsed but I still do NOT see clearly how to solve this problem to a satisfactory level in a way which would be acceptable from the point of view of the philosophy of totalizm - means which does NOT break any moral criteria nor any law, and which would make happy all sides involved. But I know that at least one such a perfect solution does exist, only that it is well hidden and thus one needs to put a lot of effort to find it (totalizm calls this special solution the "highway through the sea" - for details see item #A2.4 from my web page philosophy of totalizm, item #C4.2 from my web page morals.htm, or item #J3 from my web page pajak_for_mp_2014.htm). When I find such a way I immediately report it here together with outcomes which it provides.
       However, on the third day of my memorable conversation with the NZ uniformed customs officer, I received the advice what I could continue to do in this case. This advice gave me someone, whose excellent knowledge and understanding of life and the principles of solving life's problems I greatly admire and greatly respect. Namely, he started from making me aware that firstly I should somehow find out, what should be done to make the shipment NOT dutiable. Since the NZ uniformed customs officer said that my leaflet represents an "enterprise" (i.e. "the company"), she has her opinion be based on some law. Thus it would be good, that I firstly receive the information, or opinion, of a lawyer, that's my activities, at least these private ones, are NOT the subject to duties because they are non-commercial, and I do NOT have any established business, the existence of which requires the documentation of a company such as a business or an enterprise. So I would require a legal opinion, on which basis the NZ Customs may require a payment from the person who does not lead any gainful activity.
       In order to receive such an opinion, the person who advised me suggested that, as so-far, I cannot yet "appeal" in the matter of leaflets, as such an "appeal" could in fact be only my reaction to another action of the NZ Customs Office. After all, so-far that authority has not yet taken any action - only their uniformed officer informed me about such a possibility, but there was no official letter. For this reason, I should firstly describe my visit to their office (but without details), and inform the office that I was during that visit told to hire an agent and to pay customs duties during receiving a package with PRIVATE leaflets (print) for a person not carrying out business activities nor having documentation of an economic activity, and therefore I would like to seek the written opinion of the authority, i.e. if they could show me a legal basis to require the payment of such a fee from a private individual, or if they could send me an internet link to the text of the law that then I could have read it, because I would like to be sure, that the collecting such a fee has a legal basis. Of course, this letter would have to be written in the conditional toner, politely, as a query, writing something like "inquiry regarding the legal basis for requesting the payment of duty from private individuals".
       After receiving the above advice, I began to "attempt" its implementation. This trying took me a few days, because I have to admit here that I am NOT "strong" in writing the official polite letters (in this case email) in English. During this trying, I recalled that as a student of one of the last years of my studies at the Technical University of Wroclaw, Poland, I practically went already through a very similar situation and experience. This is because I got then into an exchange of similar official correspondence with a kind of state-owned enterprise (P. P.) existing then in Milicz, whose exact name I do not remember now, but because it carried out the "drainage" of agricultural land, among others in the village of Wszewilki, including the small, 3-hectare land belonging to my parents, in my descriptions of that situation and experiences that I am to provide below, that company I will call "P. P. Drainage". That my correspondence with this "P. P. Drainage" is quite educating, because it strongly suggests what most likely would be the final consequences and final "achievements" of any of my getting into a similar exchange of letters with the New Zealand Customs Office. So let us firstly carry out a "case study" of that historical event.


#D3. The historical "case study" of my struggle with "P. P. Drainage" regarding the fair treatment, and what this case indicates:

Motto: "In collisions of 'a bull with a locomotive', instantly bull always loses, however, after the 'time of return' the moral mechanisms cause that the locomotive lands in a scrap metal yard."

       This happened in the final years of my studies at the Technical University of Wroclaw. In the village Wszewilki highly active was then the state-owned company, to which the previous item #D2 refers under the name "P. P. Drainage". The company carried out the maintenance, and where it was needed - also re-digging, an ex-German drainage ditch that near the town of Milicz fell into the river Barycz, while by Wszewilki it ran along the foot of raised sandy slope on which extend the buildings of that village. These works it carried out repeatedly, every few years, already for a longer period of time. As a result, the inhabitants of Wszewilki village had a lot of time to compare effects of its work with previous times when the company still did NOT exist, and to notice the ecological consequences of its activities.
       I at that time did not live in Wszewilki any longer, because I studied in Wrocław. But during almost every my arrival to the family home, my parents complained to me about this company. Namely, it turned out that instead of increasing crop yields and help farmers from Wszewilki, the company actually hurt farmers, because the effects of its activities significantly reduced the groundwater levels, causing droughts and declining crop yields, and in addition, with the elapse of time it began to demand from the farmers additional fees for their alleged "services". (Although, as a state owned company, it was funded at a sufficient level by the state to pay from state funding for all its activities. However, the splashy, wasteful and greedy procedures of its management board, which today well describes the word "corruption", caused that it fell into a chronic deficit, which it sought to eliminate by inventing and imposing additional charges on farmers of Wszewilki village.) What was even more moving, is that my father always thoroughly cleaned himself and deepened the proportion of that ditch which ran along the land of my parents. So the company almost never did any work on the parents' section of that trench, but still demanded from parents of the standard fees for their alleged "services". (My father always thoroughly deepened and cleaned his section of the ditch because of the fish. Namely, such a deep and double-sided open ditch formed a kind of prolonged pond, where the annual spring floods poured in fish, which sometimes we were able to catch before they were caught by the other neighbours having taste for them, hence with which sometimes we could supplement our meagre supply in meat that in these times was very difficult to acquire by our poor family.)
       In those days I did NOT know yet about the sign of "reversed function" described in more detail in (B1) from item #E3 of my web page named pajak_for_mp_2017.htm. Namely I did NOT know yet that if the true functions and goals of the current activities of a given "group intellect" represent a complete reversal of functions and goals for the achievement of which this intellect was originally established, then that is a sign that the intellect has already reached 100% level of corruption, means that its behaviour is governed solely by the greed and cronyism, while as such in its activities it already ceased completely to guide itself by the rule of law, justice , morality, the welfare of others, etc. On the other hand, NOT knowing about this "sign of 100% corruption", and often listening to endless complaints of my parents about 'fruits' of the activities of this company, I wrote to them a letter, in which I explained all these reservations which to it had my parents. I mean, I explained to them the reduction of crop yields due to lowering of the ground water level and due droughts caused by it, I reminded to them that the drainage ditch running by the land of my parents is always carefully dredged and maintained, so that the company did not have to perform any action on it, and I also have referred to a law, which then I found, and which establishing this kind of state-owned companies in Poland stated that their services will be free of charge for farmers.
       While writing this letter, I did not realize then yet, that human laws can be "stretched" like a rubber, i.e. that the familiar with twisting the laws lawyers can "interpret" them in various convenient ways, and thus ultimately for the person who has access the best-paid lawyers they always allow to achieve the result on which he/she counts. As a result, after sending that first letter, for the next about two years I was forced to laboriously write more and more letters, trying to bring with them from the constantly slipping out company some beneficial for my parents outcome of this legal "ping-pong". In fact, if I could then transform the time and effort devoted to these letters into some paid work, then I would have earned more than the fees required by that company from my parents. So the only thing that in this way I got, was that when this "PP Drainage" officially asked the local "citizen tribunal" to punish all the farmers of the village Wszewilki, who do NOT have paid the outstanding fees payable to this company, it made an exception for my parents and did NOT demanded punishment or delinquent payment. However, the activities of the company was still continued in the previous way, still harming the productivity of agricultural land of my parents, and still exposing the entire village Wszewilki to unwarranted costs and losses.
       For me, a relatively educational turns out to be the later fate of that company and of its operations, which took place already after the elapse of the "time of return". Namely, when the "Solidarity" toppled communist rule in Poland, in Milicz was created some other company (this time NOT owned by state) that instead of "drainage" of the land of Wszewilki, most of the land turned into fish ponds. But because these ponds already operate on different principles of "hydraulics", NOT "drainage", that, "PP Drainage" was "killed" by it - exactly like the descriptions of signs (B) from item #E3 of my web page pajak_for_mp_2017.htm explain, that after the "time of return" just to such a killing are subjected all group intellects that are corrupt already at 100%. In the case of that corrupt at 100% group intellect "P. P. Drainage", it is even possible to estimate roughly of how much was for it this "time of return" - I roughly estimate this time at approximately 25 years. Thus, if e.g. those my struggles took place today, which is around 2016, the killing of this group intellect would take place around 2040 - i.e. in the years about tragic events of which quite clearly speaks the film "Dr Jan Pajak portfolio".


#D4. The listing of reasons why I decided to refrain from any further contacts with Customs:

       My past experience in the Communist Poland with "P. P. Drainage", seem to suggest, that because of the ambiguity of human laws, individual person does NOT have the slightest chance to convince the accustomed to the use of human submission large state institution, to interpret the law in a different and more consistent with moral criteria, than the interpretation of these laws already practiced by that institution. This in turn practically means, that if I actually got into some form by mail "ping-pong" with the New Zealand Customs Office, then I lose my precious time, energy and morale, while the matters still would not change. In addition to this, a longer and a deeper analysis of the situation revealed to me also, that eventual my attempt to obtain the consent of that Customs Office for a duty-free, NO "agents" use, and "zero-dollar" permission to receive the posted to me parcel with a foreign shipment of free (gifted) leaflets, does NOT mean that the leaflets would cause change for which I counted. There is a whole range of reasons for this. Let us now list at least most important among them:
       1. With my "zero-dollar" principle of conduct in life, these leaflets I still would have to personally deliver to homes from the area where I live. However, winter is coming to NZ, means the time the cold rains, winds, lightning flashes and storms. In addition, from my previous experience, which I described in item #N4 from my web page pajak_for_mp_2014.htm, it appears that such distribution of leaflets is often associated with rather unpleasant treatment, dog attacks, with the issuances of exposing oneself to the action of elements, not to mention the long hours of everyday systematic work and contribution of physical fatigue. In turn my personal dedication to the distribution of these leaflets, would cause that I would have to simultaneously neglect other activities which I pursue, e.g. the further development and popularization of the philosophy of totalizm.
       2. The unnecessary endangering of the idea of "telekinesis free zone". After all, during a possible helping of local "golden hands" I would have to consider the idea of "telekinesis free zone". This is because in order to avoid future commitment by mankind of a similar error regarding telekinesis, that the humanity already committed regarding pesticides and antibiotics, while currently equally mindlessly scientists take to re-commit regarding the GE (ie. "Genetic Engineering"), as the discoverer of "telekinesis" and inventor and operating telekinetic devices, I suggested in my web page named tfz.htm, that at the area of entire New Zealand, Australia and Antarctica, was established the "telekinesis free zone". In turn the establishment of such a zone practically means, that on this area may NOT be tested, manufactured, or used any devices operating on principles of telekinesis. This in turn also means that even if a "handyman" from New Zealand, for example, wanted to build my "telekinetic cell" and had every opportunity for doing so, I still would be forced to refuse my advice and intellectual support for his/her efforts and activities.
       3. The need to avoid inducing a negative tradition around my inventions. In several places of my web pages I explained the fatal consequences of surrounding with a negative (immoral) tradition of a direction of human activities. For example, in the caption under "Fig. #1" from my web page named p_e.htm, in item #C4.7 from my web page named morals.htm, and also in item #K1 from my web page named tapanui.htm, I explained that with such a negative tradition already was surrounded the rocket propulsion system. Hence the moral mechanisms cause that this propulsion system will never be generating "good fruit" that in its long-term action would serve for the actual good of the humanity (for the explanation as to what "good fruit" I mean, see the quotation from the Bible discussed in item #B3 of this web page). In turn last two above web pages, as well as, among others, items #M1 and #M2 on yet another my page named telekinetics.htm, describe are similar immoral traditions with which was surrounded the nuclear energy. This is why nuclear energy, nor any of its "fruits" in its long-term effect will ever serve for the actual good of humanity. After realizing this, I find it hard to make myself to get into into any further debate regarding the leaflets, which would make me risking that through these debates my inventions intended for the benefit of entire mankind could be accidentally surrounded by a similarly negative tradition.
       4. A significant probability that the group intellect of country New Zealand has already been punished by the "forced passivity". In item #N2 from my web page named pajak_re_2017.htm I explained that intellects which practice a serial passivity, in the long-term work of moral mechanisms may be punished by the so-called "forced passivity". In turn watching the current situation in NZ, I have an impression, that this punishment has already been imposed onto it. If this was really so, then any attempt to do anything that would try to break this "forced passivity" before the events discussed in the film only for around 2040, including e.g. my attempts to persuade New Zealanders to undertake the construction of one of my inventions, could NOT bring any results. After all, by the consequences of this "forced passivity" they would in advance be doomed to fail.
       5. The danger that the fervour of the struggle could also distort for the outside audience the clarity of goals towards accomplishing of which I try to serve. After all, there is a saying that "the first victim of every war is the truth". In addition, many people have a tendency to judge the conduct of others through the prism of their own worldviews. Meanwhile, future fate of the philosophy of totalizm depends mainly on how people will assess my conduct - which fact is clearly visible from the consequences for totalizm of these previous accusations that about me and about totalizm all sorts of evil-doers have placed on the Internet. So I should not be risking that struggling in the name of human progress, I deliver simultaneously ammunition to enemies of totalizm, who probably then would have come out with attacks like "if he so persistently struggles with that customs office, he is probably hoping for some material benefit, e.g. from the sale of these leaflets". After all, from the very beginning the uniformed female oficer of the Customs Office stated that my leaflets bear the characteristics of the "enterprise" - that is (implicitly) that probably the hide in themselves some my intention to 'make a fortune" with their help, after they are duty-free delivered to me, about which delivery I dared to ask.
* * *
       To summarize the above, my more thorough considering of the matter of any further continuation of such "Don Kichote" ("Don Quixote") struggle to obtain permission for a duty-free, "agents-free" and "zero-dollar" letting the parcel of leaflets to NZ, so that then I could distribute these leaflets for free to houses in the vicinity of my place residence, shows that taking these efforts could bring effects that are exactly opposite to these intended by me. So I decided that I abandon the continuation of my efforts in this matter, and also taught by the previous experience, in the future I will avoid all voluntary intentions and actions that would involve me with the necessity of personal having anything to do with the New Zealand Customs Office.


Part #E (and next parts): Further information about the film to be designed and provided here later:

      

#E1. ...

       (This part and next parts yet to be designed and written - thus it is worth to look here again at a later date.)


. . .


Part #J: To conclude:

      

#J1. Currently there is a lot going on in our civilisation:

       As the previous descriptions illustrated this, there is a lot happening in our civilisation right now. For example, technical devices already exist and work, which practically solved all current problems of our civilisation - including the problem of energy (which the telekinetic cells generate for free by spontaneously absorbing heat from our environment), the problem of space exploration (which the starship called the Magnocraft solves by using the magnetic propulsion system that allows it to reach speeds of light), the problem of electromagnetic waves that kill our bees and induce cancers (which the device called the telepathyser solves by using telepathic waves instead of electromagnetic waves), etc., etc. Since 2007 there is also published a formal scientific proof which indicates beyond any doubt that God does exist. Unfortunately, neither the media, decision makers of our official science, nor politicians and governments, wish to acknowledge all this. Thus our civilisation, like a train controlled by blind people, rushes straight towards a cliff and own destruction. The film discussed here illustrates well this highly puzzling situation.


#J2. About the author, Dr Eng. Jan Pająk:

      
Fig. #J1

Fig. #J1: Myself, means Dr Eng. Jan Pajak - while for the duration of 1992 to 1998 and 2007: Prof. Dr Eng. Jan Pajak
       On the above my most favourite photograph, I am shown on the background of beautiful New Zealand landscape at the age of 40 - i.e. when I still had almost all hair. However, my most recent appearance shows the passport photo from Figures #A1, #B1 and #B2 of this web page, as well as the video from my interview (in the Polish language) recorded via "Skype", links to which are provided in item #A4 of this web page. In turn photographs that illustrate how my appearance kept changing during 70 years and in a range of different periods of my life to-date, are shown in "Fig. #1" from the web page named pajak_jan_uk.htm.
       By education I am a Mechanical Engineer with the publicly defended degree of a Doctor of Technical Sciences. However, in my latest profession, which I practiced until 2005, and then repeated for 10 months in 2007, I lectured computer sciences and information technology. I specialised mainly in Software Engineering, Web Technology and in Information Processing (using the Web Technology). But my hobby research, carried out until today in my private time and on my private cost, amongst others, includes development of the new, moral, peaceful, constructive, and uplifting philosophy of totalizm which is based on the operation of moral field, moral laws, moral energy, and karma.
       For more details about my life, research, and work, it is worth to have a look at web pages about me (i.e. Dr Jan Pajak), or secular and scientific view of God, listed in "Menu 1" or "Menu 2". One can also read subsection A4 from volume 1 of monograph [1/5], free copies of which are available, amongst others, also via this web page.


#J3. How with the web page named "skorowidz_links.htm" one can find totaliztic descriptions of topics in which he is interested:

       A whole array of topics equally interesting as these from the above web page, is also discussed from the angle that is unique to the philosophy of totalizm. All these related topics can be found and identified with the use of content index prepared especially to make easier finding these web pages and topics. The name "index" means a list of "key words" usually provided at the end of textbooks, which allows to find fast the description or the topic in which we are interested. My web pages also has such a content "index" - only that it is additionally supplied in green links which after "clicking" at them with a mouse immediately open the web page with the topic that interest the reader. This content "index" is provided on the web page named skorowidz_links.htm. It can be called from the "organising" part of "Menu 1" of every totaliztic web page. I would recommend to look at it and to begin using it systematically - after all it brings closer hundreds of totaliztic topics which can be of interest to everyone.


#J4. I would suggest to return periodically to this web page in order to check further progress in research and development of totalizm:

       The thorough knowledge of totalizm presented on this web page, is immensely vital for our lives. After all, depending how well we learn this philosophy, this is going to reflect on how moral, and thus also how happy and fulfilled our lives will be. This is the reason why I created the web page that summarises totalizm. However, accomplishing a progress in our knowledge of totalizm places a requirement that I continually advance research on it. Therefore, even at present I carry out various experiments aimed at determining further information about moral laws, karma, etc. Results of this research are to be published as soon as they are available in the final form. Therefore the development of this web page cannot be considered to be completely finished, but must be carried out continually. In future this web page will be periodically updated, improved and extended, as soon as any new information becomes available and I finish verifying it. So I am inviting to visit this web page again at some stage in future, in order to check what new becomes known to us regarding totalizm, moral laws, moral field, karma, etc.


#J5. Blogs of totalizm:

       It is also worth to check periodically blogs of totalizm some of which operate already since April 2005, means since the time when Internet discussion lists of totalizm experienced a massive sabotage and needed to be replaced with blogs. Blogs of totalizm are available under several address, e.g.: totalizm.wordpress.com, and totalizm.blox.pl/html. (Notice, however, that all these addresses hold mirror copies of the same posts with the same content of messages, and that public discussions on topics presented on these blogs are NOT carried out on them, but on Google discussion groups from item #J6 below.) After all, on blogs of totalizm many matters discussed on this web page are also explained with additional details written as new events unveil before our eyes. Furthermore, these blogs contain links to most recently updated web pages of totalizm.


#J6. Internet discussions on topics presented in this web page:

       Readers who wish to discuss any topic addressed on this web page, or on any other web pages of totalizm, should be interested to know that these topics are discussed at a whole array of threads from Google discussion groups. Topics and addresses of these threads are listed in item #E2 from the totaliztic web page named faq.htm.
       I should also add, that from the beginning of my work on totalizm and on other topics linked to totalizm, every new topic which I am researching I try to expose to a public discussion. I count on receiving feedback. But because the official science and the majority of scientists turned their backs to whatever I am researching, for the lack of scientific channels of receiving this feedback I was forced to discuss these topics in Internet. Unfortunately it introduces serious drawbacks. E.g., for strange reasons - which I also try to investigate, these Internet discussions in the majority of cases occur between some individuals which are well masked and clearly feel safe behind the screen of their anonymity. These individuals transformed recently Internet discussions into kinds of verbal matches the participants of which are competing in throwing mud and spitting at every constructive idea. This shocking phenomenon of abusing and spitting instead of communicating and discussing, is lately so widely spread, that it is even discussed in newspapers - e.g. see the article "Excuse me, could we please be a bit more polite", from page B3 of the New Zealand newspaper Weekend Herald, issue dated on Saturday, January 3, 2009. In spite of this escalation of the internet culture of verbal abuse, for the lack of other channels of gaining feedback regarding topics which I investigate, I still try to expose each topic researched to such Internet discussion. After all, between abuses and personal attacks, sometimes appear also single constructive voices in the discussion which contribute a new quality to a given topic. Therefore, still is worth to scan these discussions, seeking in them these rational and constructive comments.


#J7. Emails to the author of this web page:

       Current email addresses to the author of this web page, i.e. officially to Dr Eng. Jan Pająk while courteously to Prof. Dr Eng. Jan Pajak, at which readers can post possible comments, opinions, descriptions, or information which in their opinion I should learn, are provided in item #L3 from other my web page named pajak_jan_uk.htm (for its version in the HTML language), or the web page named pajak_jan_uk.pdf (for the version of the web page "pajak_jan_uk.pdf" in safe PDF format - which safe PDF versions of further web pages by the author can also be downloaded via links from item #B1 of the web page named text_11.htm).
       The author's right for the use of courteous title of "Professor" stems from the custom that "with professors is like with generals", namely when someone is once a professor, than he or she courteously remains a professor forever. In turn the author of this web page was a professor at 4 different universities, i.e. at 3 of them, from 1 September 1992 until 31 October 1998, as an "Associate Professor" from English-based educational system, while on one university as a (Full) "Professor" (since 1 March 2007 till 31 December 2007 - means at the last place of employment in his professional life).
       However, please notice that because of my rather chronic lack of time, I reluctantly reply to emails which contain JUST time consuming requests, while simultaneously they document a complete ignorance of their author in the topic area which I am researching.


#J8. A copy of this web page is also disseminated as a brochure from series [11] in the safe format "PDF":

       This web page is also available in the form of a brochure marked [11], which is prepared in "PDF" ("Portable Document Format") - currently considered to be the most safe amongst all internet formats, as normally viruses cannot cling to PDF. This clear brochure is ready both, for printing, as well as for reading from a computer screen. It also has all its green links still active. Thus, if it is read from the computer screen connected to internet, then after clicking onto these green links, the linked web pages and illustrations will open. Unfortunately, because the volume of it is around a double of the volume of web page which this brochure publishes, the memory limitations on a significant number of free servers which I use, do NOT allow to offer it from them (so if it does NOT download from this address, because it is NOT available on this server, then you should click onto any other address from Menu 3, and then check whether in there it is available). In order to open this brochure (and/or download it to own computer), it suffices to either click on the following green link or to open from any totaliztic web site the PDF file named as in the above green link.
       If the reader wishes to check, whether some other totaliztic web page which he or she just is studying, is also available in the form of such PDF brochure, then should check whether it is listed amongst links from "part #B" of the web page named text_11.htm. This is because links from there indicate all totaliztic web pages, which are already published as such brochures from series [11] in PDF format. I wish you a fruitful reading!


#J9. Copyrights © 2018 by Dr Jan Pajak:

       Copyrights © 2018 by Dr Jan Pajak. All rights reserved. This web page is a report from outcomes of research of the author - only that is written in a popular language (so that it can be understood by readers with non-scientific orientation). Majority of ideas and presentations providedd on this web page (and also in other publications by the author) are unique for the author’s research, and thus from the same angle these ideas were NOT presented by any other researcher. As such, this web page presents a number of ideas, inventions, theories, illustrations, tables, etc., which are the intellectual property of the author. Therefore, the content of this web page is the subject to the same laws of intellectual ownership as every other scientific publication. Especially the author reserves for himself the moral credit and copyrights for the scientific theories, discoveries and inventions, photographs, illustrations, tables, etc., mentioned or utilised on this web page. Therefore, the author reserves that during repeating any idea presented on this web page (i.e. any theory, principle, explanation, deduction, interpretation, device, evidence, proof, discovery, invention, photograph, illustration, table, etc.), the repeating person revealed and confirmed who is the original author of this idea (means, as it is used in creative circles, the repeating person provided a full moral "credit" and recognition to the author of this web page), through a clear explanation that a given idea is repeated from the web page authorised by Dr Jan Pajak, through indication of the internet address of this web page under which this idea was originally explained, and through mentioning the date of most recent update of this web page (i.e. the date indicated below).
* * *
If you prefer to read in Polish
click on the Polish flag below

(Jeśli preferujesz czytanie w języku polskim
kliknij na poniższą flagę)Date of starting this web page: 17 May 2016
Date of the latest updating of this web page: 5 January 2019
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)